[miercuri, 27 iulie] Convertirea autentică

Pentru a fi mântuiți, trebuie să cunoaștem sensul adevăratei convertiri prin experiență. Este o greșeală înfricoșătoare ca bărbații și femeile să continue zilnic să pretindă că sunt creștini, dar să nu aibă nimic de-a face cu numele. În ochii lui Dumnezeu, profesia pe care o avem, poziția pe care o ocupăm nu înseamnă absolut nimic. Întrebarea Lui este următoarea: Este viața ta în armonie cu preceptele tale?

Sunt mulți care presupun că s-au convertit, dar care nu sunt capabili să îndure testul caracterului, prezentat în Cuvântul lui Dumnezeu. Va fi trist în ziua în care fiecare om va fi răsplătit după faptele sale pentru aceia care nu vor trece această încercare.

Convertirea este o schimbare a inimii, o întoarcere de la nedreptate la dreptate. Bazându-ne pe meritele Domnului Hristos, exercitând adevărata credință în El, păcătosul pocăit primește iertarea păcatelor. Pe măsură ce încetează să facă răul și învață să facă binele, el crește în har și în cunoașterea lui Dumnezeu. El vede că, pentru a-L urma pe Isus, trebuie să se despartă de lume și, după ce a luat în considerare costurile, să considere totul ca pe o pierdere doar ca să-L câștige pe Hristos. El se înrolează în armata Sa și se angajează cu curaj și cu bucurie în război, luptând împotriva înclinațiilor naturale și a dorințelor egoiste și aducându-și voința în supunere față de voința Domnului Isus Hristos. Zilnic Îl va căuta pe Domnul pentru har și va fi întărit și ajutat. Eul a domnit cândva în inima lui, iar plăcerea lumească era încântarea lui. Acum eul este detronat, iar Dumnezeu deține supremația. În viața lui se descoperă roadele neprihănirii. Păcatele pe care le-a iubit cândva, acum le urăște. El merge ferm și hotărât pe calea sfințeniei. Aceasta este o convertire autentică…

Scriptura este agentul cel mai important în această transformare a caracterului. Domnul Isus Hristos S-a rugat: „Sfințește-i prin adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul.” Dacă îl studiați și îl ascultați, cuvântul lui Dumnezeu lucrează în inimă, supunând orice însușire nesfântă. Duhul Sfânt vine să ne convingă de păcat, iar credința care izvorăște în inimă lucrează prin iubire față de Domnul Hristos, conformându-ne trup, suflet și duh voinței Lui.

Omul vede pericolul în care se află. Vede că are nevoie de o schimbare de caracter, de o schimbare a inimii. Devine agitat și i se trezesc fricile. Duhul lui Dumnezeu lucrează în el și, cu frică și cutremur, omul devine conștient de defectele sale de caracter și caută să vadă ce poate face pentru a aduce schimbarea necesară în viața lui. Inima îi este smerită. Prin mărturisire și pocăință, el dă dovadă de sinceritate în dorința sa de a se schimba. Își mărturisește păcatele lui Dumnezeu și, dacă a rănit pe cineva, îi mărturisește greșeala celui pe care l-a rănit. În timp ce Dumnezeu lucrează în mintea și în inima lui, prin influența Duhului Sfânt, păcătosul acționează în armonie cu lucrarea Duhului, iar convertirea sa este autentică.

Noblețea și demnitatea omului cresc pe măsură ce ia poziție împotriva vicleanului vrăjmaș care de atâția ani l-a ținut în sclavie. El simte cum crește o indignare sfântă în el, dându-și seama că de atâta vreme a fost sclavul lui Satana, permițând dușmanului să-l facă să refuze recunoașterea celui mai bun prieten al său.

Fie ca păcătosul să coopereze cu Răscumpărătorul său pentru a-și asigura libertatea. Acesta trebuie să fie convins de faptul că agenții nevăzuți ai cerului lucrează în favoarea lui. Dragi suflete aflate în îndoială și descurajare, rugați-vă pentru curajul și puterea pe care Domnul Isus Hristos așteaptă să vi le dea. El v-a căutat și tânjește să vă facă să simțiți nevoia după ajutorul Lui. El își va întinde mâna pentru a prinde mâna întinsă după ajutor. El declară: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” Lăsați-vă mintea și inima să fie înrolate în războiul împotriva păcatului. Lăsați-vă inima să se îmblânzească gândindu-vă cât timp ați ales să slujiți dușmanului celui mai înverșunat, în timp ce I-ați întors spatele Celui care și-a dat viața pentru voi, care vă iubește și care vă va accepta ca fiind ai Lui, deși sunteți păcătoși. Ieșiți de sub steagul rebelului și ocupați-vă locul sub steagul pătat de sânge al Prințului Emanuel.

Aceia care vor să-și construiască un caracter puternic, desăvârșit, trebuie să dea totul și să facă totul pentru Domnul Hristos. Răscumpărătorul nu va accepta o slujire împărțită. Ei trebuie să învețe zilnic semnificația predării de sine. Trebuie să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, să-i înțeleagă sensul și să se supună preceptelor lui. Astfel, ei pot atinge cel mai înalt standard de excelență creștină. Nu există nicio limită pentru nivelul spiritual la care poate ajunge cineva dacă este părtaș la natura divină. Dumnezeu lucrează zilnic în ei, perfecționându-le caracterul, care trebuie să reziste în ziua încercării finale. În fiecare zi a vieții, ei slujesc altora. Lumina din ei strălucește în jur și potolește cearta limbilor. Zi după zi, vor lucra înaintea oamenilor și a îngerilor într-un vast și sublim experiment, care arată ce poate face Evanghelia pentru ființele umane căzute.

Să nu ne cruțăm eforturile, ci să ducem mai departe cu seriozitate lucrarea de reformă ce trebuie făcută în viața noastră. Să ne răstignim eul. Obiceiurile nelegiuite vor lupta să preia conducerea, dar, în numele și prin puterea lui Isus, putem fi biruitori…

Oricât de mari sunt rușinea și degradarea produse de păcat, cu atât mai mari vor fi onoarea și înălțarea primite prin iubirea răscumpărătoare. Ființelor umane care se străduiesc să se asemene cu modelul divin, le este dată o parte din comoara cerului, o excelență a puterii care îi va plasa mai sus chiar și decât îngerii care nu au căzut niciodată. – „The Review and Herald”, 7 iulie 1904