[luni, 18 iulie]

SECȚIUNEA III


Înfuriat, Nebucadnețar a poruncit ca toți cei trei evrei să fie imediat aruncați în cuptorul incandescent. Soldați tineri și puternici i-au legat pe cei trei bărbați și i-au aruncat în cuptorul încins. În momentul în care cei trei evrei „au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins”, „flacăra i-a ucis pe toți oamenii care îi aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego” (vezi Daniel 3:23,22).

Pentru o clipă, Nebucadnețar s-a simțit triumfător. A privit cu curiozitate ca să vadă cât de repede aveau să fie incinerați cei trei tineri. Apoi „a văzut ceva ce probabil a crezut că trebuie să fie o iluzie. S-a făcut livid și, acoperindu-și ochii cu mâna, și-a îndreptat privirea spre cuptor, uitându-se cu un interes crescut. Nu toate s-au deslușit la fel de repede precum și-a dat seama împăratul despre rezultatul proiectului său crud” (Semnele timpului, 6 mai 1897).

În Biblie stă scris: „Atunci, împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: «N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați?» Ei au răspuns împăratului: «Negreșit, împărate!» El a luat iarăși cuvântul și a zis: «Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!»” (Daniel 3:24,25).

Nebucadnețar a fost receptiv în fața manifestării puterii lui Dumnezeu. Apropiindu-se pe cât îndrăznea de cuptor, el a strigat cu o voce puternică: „Șadrac, Meșac și Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieșiți afară și veniți încoace!” (Daniel 3:26). După ce au ascultat de chemare și au ieșit, oficialii s-au înghesuit în jurul lor și i-au cercetat, uimiți că focul arsese doar frânghiile cu care fuseseră legați.

Bineînțeles, mărețul chip de aur a fost dat uitării. Slava lui nu era nimic prin comparație cu puterea Dumnezeului celui viu.

Atunci Nebucadnețar a spus: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său și a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor!” (Daniel 3:28). De asemenea, a dat un decret ca oricine avea să vorbească împotriva Dumnezeului din ceruri să fie aspru pedepsit, „pentru că nu este niciun alt dumnezeu care să poată izbăvi ca El” (Daniel 3:29).

Apoi, numeroșii conducători ai guvernului s-au întors la casele lor. „Ce întâmplare minunată!” aveau să spună cu toții! Și astfel, pentru că trei tineri iudei au fost credincioși în fața morții, cunoștința despre adevăratul Dumnezeu s-a răspândit în întregul Imperiu Babilonian. S-a arătat din nou că Satana n-are „nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr” (2 Corinteni 13:8), deoarece „toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28).

În înțelepciunea Sa, Dumnezeu intervine câteodată și își salvează slujitorii de la a fi condamnați și executați de către cei nelegiuiți. În alte ocazii, nu o face. Isus a spus: „Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri; și vor omorî pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu. Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde” (Luca 21:16-18).

În fiecare situație, putem avea pe deplin încredere că Dumnezeu ne va oferi puterea de care avem nevoie. „Și puterea ta să țină cât zilele tale! El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, trece cu măreție pe nori. Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele Lui cele veșnice este un loc de scăpare” (Deuteronomul 33:25-27).

Indiferent care sunt încercările sau ispitele cu care vă confruntați astăzi, încredeți-vă în Dumnezeu că vă va oferi harul de care aveți nevoie ca să fiți onești și loiali față de Salvatorul vostru. Pentru poporul lui Dumnezeu, ultima eliberare va fi garantată la a doua venire a lui Isus.


(Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. De ce, după ce a conștientizat măreția lui Dumnezeu, Nebucadnețar s-a întors la închinarea la idoli? (Daniel 2:47). Evrei 2:1-3
  2. Cum le-a spus Dumnezeu israeliților să se raporteze la Nebucadnețar? Ieremia 27:5-9
    De ce, totuși, Șadrac. Meșac și Abed-Nego au ales să nu se supună lui Nebucadnețar? Exodul 20:3-6

Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de guvernarea civilă? Matei 22:21; Faptele 5:29
SECȚIUNEA II

  1. Își salvează Dumnezeu oamenii întotdeauna de la persecuție și moarte? Ieremia 26:20-24; Faptele 7:54-60 Enumerați alte exemple biblice.
  2. De ce nu ar trebui să ne deranjeze că Dumnezeu câteodată își salvează în mod miraculos oamenii de la suferință și câteodată nu? „Tragedia veacurilor”, pp. 47, 48 (în orig.)
  3. Ce lecții include această relatare pentru oamenii lui Dumnezeu care trăiesc la sfârșitul vremurilor?

SECȚIUNEA III

  1. În ce fel a semănat primul răspuns al lui Nebucadnețar cu răspunsul lui Faraon? Compară Daniel 3:15 cu Exodul 5:2. Scoateți în evidență și încăpățânarea continuă a lui Faraon față de dorința lui Nebucadnețar de a ceda înaintea lui Dumnezeu.

  1. Nebucadnețar L-a recunoscut pe Isus din prima când L-a văzut. Cum de s-a întâmplat asta? Ar putea fi posibil ca o persoană care ajunge să vă cunoască să-L recunoască pe Isus într-o bună zi pentru că L-a văzut în voi?

Studiu suplimentar: „Profeți și regi”, pp. 503–513 (în orig.); Sfințirea vieții, pp. 34–41