[joi, 14 iulie] Întrebări de reflecție

 1. Ce altceva a mai reprezentat visul lui Nebucadnețar în afară de degradarea puterii și gloriei împărățiilor pământești?
 2. Ce face ca popoarele să aibă o moralitate îndoielnică?
 3. Descrieți cum s-a întâmplat acest lucru cu Babilon, Medo-Persia și Roma.. 1. Ce anume distruge popoarele în ziua de azi?
 2. Descrieți numeroși conducători religioși din lumea întreagă.
 3. Descrieți pe cei mulți care pretind că sunt protestanți.

 1. Care este efectul supunerii intelectului și conștiinței față de legea lui Dumnezeu?

 1. Care este singurul drum care poate fi urmat cu certitudine?
 2. Cum puteți să faceți diferența dintre falșii profeți și slujitorii lui Dumnezeu?
 3. Între care două grupuri va avea loc un conflict tăios?
 4. Citiți din nou ultimul paragraf al acestui articol și răspundeți cu grijă la ultima întrebare.