[miercuri, 6 iulie] Înțelepciune adevărată

Evenimentele profetice asociate din visul lui Nebucadnețar au avut consecințe pentru el, dar visul i-a fost luat, pentru ca înțelepții să nu-i dea o interpretare falsă. Lecțiile din vis au fost date de Dumnezeu pentru aceia care trăiesc în zilele noastre.

Incapacitatea înțelepților de a spune visul este o reprezentare a limitelor înțelepților din prezent, care, neavând înțelepciune și discernământ de la Cel Preaînalt, sunt incapabili să înțeleagă profețiile. Chiar dacă e posibil să fi învățat din știința lumii, omul care nu ascultă ca să audă ceea ce spune Domnul în cuvântul Său și care nu își deschide inima pentru a primi acest cuvânt, ca să-l poată da și altora, nu este un reprezentant al Dumnezeului din ceruri. Nu sunt mulți oameni importanți și învățați pe acest pământ care să primească cu bucurie adevărul ce duce la viața veșnică, deși adevărul va fi proclamat tuturor.

Tinerii și tinerele pot obține cea mai înaltă educație pământească, și totuși pot fi ignoranți față de primele principii care i-ar face locuitori ai Împărăției lui Dumnezeu. Învățarea umană nu ne poate califica pe niciunul dintre noi ca să intrăm în Împărăția cerurilor. Prin urmare, locuitorii Împărăției Domnului Hristos nu sunt acceptați datorită aspectului și nici datorită ceremoniilor, sau a studierii îndelungate a cărților. „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” Membrii împărăției Domnului Hristos sunt membre ale trupului Său, El Însuși fiind capul. Ei sunt fii și fiice aleși ai lui Dumnezeu, „o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt”, ca ei să aducă laude Celui care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.

Scripturile Vechiului și Noului Testament trebuie să fie studiate în fiecare zi. De cunoașterea și înțelepciunea lui Dumnezeu are parte elevul care este un învățăcel constant al căilor și lucrărilor Lui. Biblia trebuie să fie lumina noastră, educatorul nostru. Când tinerii și tinerele învață să creadă că Dumnezeu trimite roua, ploaia și lumina soarelui din ceruri, făcând vegetația să înflorească, când ei își dau seama că toate binecuvântările vin de la El și că mulțumirile și laudele Lui spre El trebuiesc îndreptate, atunci ei vor fi îndrumați să-L recunoască pe Dumnezeu în toate căile lor și se vor achita cu fidelitate de datoriile lor în fiecare zi; Dumnezeu va fi în gândurile lor. Atunci ei vor putea să aibă încredere în El în privința zilei de mâine și vor evita îngrijorarea neliniștită ce aduce nefericire în viața atâtor oameni. „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”

Mulți tineri și tinere, vorbind despre știință, dau dovadă de o înțelepciune mai presus de ceea ce este scris; ei caută să explice prin ceva aflat la nivelul înțelegerii lor finite care sunt căile și lucrările lui Dumnezeu; dar toate acestea nu reprezintă decât un eșec mizerabil. Adevărata știință și inspirație sunt într-o armonie perfectă. Falsa știință este ceva independent de Dumnezeu. Este o ignoranță pretențioasă.

Una dintre cele mai mari rele care au însoțit căutarea cunoașterii, cercetarea științei, este că aceia care se angajează în aceste cercetări pierd prea des din vedere caracterul divin al religiei pure și nealterate. Înțelepții lumești au încercat să explice, pe principii științifice, influența Duhului lui Dumnezeu asupra inimii. Cel mai mic pas în această direcție va conduce mintea în labirinturile scepticismului. Religia Bibliei este pur și simplu misterul dumnezeirii; nicio minte umană nu o poate înțelege pe deplin și este cu totul de neînțeles pentru o inimă nepocăită.

Consacrându-se slujirii lui Dumnezeu, tinerii și tinerele nu vor ajunge să aibă o minte slabă sau ineficientă. Pentru mulți, educația înseamnă cunoașterea cărților; dar „temerea de Domnul este începutul înțelepciunii”. Cel mai mic copil care Îl iubește pe Dumnezeu și se teme de El este mai mare în ochii Lui decât cel mai talentat și mai învățat om care neglijează problema mântuirii personale. Tinerii și tinerele care își consacră inimile și viețile lui Dumnezeu se pun în legătură cu Izvorul întregii înțelepciuni și al excelenței.

Dacă tinerii vor învăța de la Învățătorul ceresc, așa cum a făcut Daniel, ei vor ajunge să cunoască singuri că temerea de Domnul este, într-adevăr, începutul înțelepciunii. După ce au construit astfel o fundație sigură, ei vor putea, la fel ca Daniel, să transforme cât se poate de bine fiecare privilegiu și oportunitate și se vor ridica la orice înălțime în ceea ce privește realizările intelectuale. Consacrându-se lui Dumnezeu și având ocrotirea harului Său și influența însuflețitoare a Duhului Său Sfânt, ei vor manifesta o putere intelectuală mai profundă decât cea simplă, lumească.

Învățarea științei prin interpretările date de oameni echivalează cu obținerea unei false educații. Pentru a învăța despre Dumnezeu și despre Isus Hristos, pe care L-a trimis, înseamnă să înveți știința Bibliei. Cei cu inima curată Îl văd pe Dumnezeu în fiecare lucrare a providenței, în fiecare fază a adevăratei educații. Ei recunosc prima atingere a luminii ce radiază de la tronul lui Dumnezeu. Cerul comunică pentru aceia care vor primi primele raze ale cunoașterii spirituale.

Elevii din școlile noastre trebuie să ia aminte la cunoașterea lui Dumnezeu ca la lucrul cel mai important dintre toate. Această cunoaștere poate fi obținută doar prin studiul Scripturilor. „Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: «Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți»…. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii, şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii…. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: «Cine se laudă să se laude în Domnul.»” – „The Youth’s Instructor”, 24 noiembrie 1903