[luni, 13 iunie]

SECȚIUNEA III


Vinul alcoolic este produs atunci când drojdia fermentează sucul curat de struguri, transformând zaharurile în alcool. Vinul Babilonului este produs când adevărurile curate ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt pervertite. Care este procesul pervertirii adevărului lui Dumnezeu și al producerii acestui vin?

Desfrânata Babilonului reprezintă acele biserici creștine care caută să mulțumească lumea. „Acest pahar cu băutură îmbătătoare… simbolizează doctrinele false pe care [lumea – n.r.] le-a acceptat ca urmare a relației ilegitime pe care o întreține cu mai-marii pământului. Prietenia cu lumea i-a corupt credința și, în consecință, această biserică apostată exercită la rândul ei o influență corupătoare asupra lumii, predicând doctrine contrare celor mai clare declarații ale Sfintei Scripturi” („Tragedia veacurilor”, p. 388).

În Scriptură este folosită metafora adulterului pentru a ilustra răul pe care-l fac oamenii față de Dumnezeu atunci când își încalcă jurământul de loialitate față de El, uitând Cuvântul Său și căutând aprobarea lumii. Lumea ne va fi prietenă doar dacă viața noastră nu condamnă păcatele ei populare.

Pentru a păstra prietenia lumii, doctrinele bisericii trebuie să fie făcute acceptabile față de lume. Astfel, sucul sănătos și curat de struguri al adevărului este pervertit, iar rezultatul este vinul Babilonului. În timp ce trec drept o modalitate de a le reaminti oamenilor de Dumnezeu, formalitățile și ritualurile bisericii ajung să fie, în realitate, o modalitate de a-L uita.

Isus le-a spus celor care au făcut reguli în opoziție cu Legea lui Dumnezeu: „Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: ‘Norodul acesta se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești’” (Matei 15:7-9). La a doua venire a lui Isus, aceștia ar putea să spună: „Doamne, Doamne”; dar El îi va acuza că sunt călcătorii ai Legii și ignoranți față de Mântuitorul lor. „De ce-Mi ziceți: ‘Doamne, Doamne!’ și nu faceți ce spun Eu?” (Luca 6:46).

Vinul reprezintă, de asemenea, sânge. Așadar, vinul Babilonului nu este doar un simbol pentru doctrina falsă, ci și pentru persecuție. Atunci când doctrinele unei biserici ajung să fie acceptabile pentru conducătorii unui popor și aceștia folosesc legi civile pentru a sprijini instituțiile și doctrinele bisericii, persecuția dizidenților este de neevitat. Prin această uniune dintre biserică și stat, Babilonul va face ca toate națiunile să bea „din vinul mâniei curviei ei”. Unii acceptă aceste doctrine deoarece cred că, într-adevăr, conducătorii bisericii au dreptate. Alții le acceptă deoarece le este frică să nu fie pedepsiți de către organele statului.

Această perioadă va fi una dificilă pentru poporul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu va fi alături de ei în suferința lor. El nu îi va uita nici măcar o clipă. Iar Dumnezeu va răspunde la această persecuție finală. Babilonul va culege ce a semănat, iar cei care aleg să bea din vinul lui și vor vărsa sângele sfinților lui Hristos vor fi forțați să bea un vin diferit și mult mai amar. Aceștia vor bea „din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui” (Apocalipsa 14:10). Dumnezeu va îndepărta toată protecția Lui de peste cei care I-au respins ofertele repetate de salvare. Teribilele calamități ale ultimelor șapte plăgi vor fi combinate cu groaza nelegiuirilor și a crimelor nestăpânite. Într-adevăr, acest pahar va fi unul deosebit de amar.

Însă cei care au refuzat să bea vinul Babilonului nu vor bea din vinul mâniei lui Dumnezeu. Pentru aceștia, Dumnezeu oferă un alt pahar, unul care dă pe afară de bunătate și de milă. „Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema Numele Domnului; îmi voi împlini juruințele făcute Domnului, în fața întregului Său popor” (Psalmii 116:12-14).

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Care sunt câteva dintre pericolele pe care Biblia le asociază cu vinul?

  1. Povestește pe scurt o istorie din Biblie în care vinul a avut un efect dăunător asupra cuiva.

  1. Numește câteva grupuri de oameni cărora li s-a spus să nu bea niciodată vin.

  1. Scrie în cuvinte proprii decizia personală de a nu bea niciodată vin sau orice altă băutură alcoolică

SECȚIUNEA II

  1. Cum a contribuit vinul la căderea cetății antice a Babilonului? Daniel 5
  2. Cum contribuie vinul la căderea Babilonului spiritual?

SECȚIUNEA III

  1. Cum este făcut vinul Babilonului?
    Cum comite o biserică adulter cu împărații pământului?

De ce prietenia cu lumea schimbă doctrina adevărată?


  1. Ce se va întâmpla cu cei care aleg să bea vinul Babilonului? Apocalipsa 15, 16, 18