[luni, 30 mai]

SECȚIUNEA III


În curând va avea loc o altă absolvire semnificativă. Este vorba despre momentul absolvirii din această viață, pentru a avansa la o școală mai înaltă, unde Isus ne va fi învățător pentru totdeauna. Cum putem să ne pregătim pentru această absolvire care urmează?

Gândește-te la următorul sfat, care este de cea mai mare importanță pentru destinul tău veșnic: „Vă pregătiți zilnic să absolviți pentru a intra în școala cea mai înaltă? Deveniți zilnic mai bine echipați pentru a intra în curțile cerești? Profitați la maxim de privilegiile voastre, căutând cu seriozitate să vă depășiți toate obiceiurile rele? În marea zi a cercetării, un singur obicei neînvins vă va împiedica să obțineți răsplata învingătorului” (Southern Field Echo, 1 aprilie 1910).

Această absolvire marchează momentul trecerii de la un nivel la altul în școala lui Hristos și va fi, cu adevărat, absolvirea noastră finală. Scriindu-i unei tinere persoane, Ellen White a spus: „Nu există absolvire din școala lui Hristos. De-a lungul nesfârșitelor ere ale veșniciei, creștinii vor fi învățăcei în această școală” („Manuscript Releases”, vol.10, p. 56).

Sunt câteva puncte finale de menționat despre absolvire. Unul ar fi că, atunci când absolvi, devii un ispravnic (administrator) al talentelor pe care Dumnezeu ți le-a dat. Folosește-le în beneficiul lumii, amintindu-ți că datoria ta nu este față de școala care te-a instruit, ci față de Dumnezeu, care te-a creat.

În privința aceasta, din parabola talanților învățăm două lecții vitale. (Vezi Matei 25:14-30.) Mai întâi, ne primim talentele inițial de la Hristos. Lui Îi datorăm totul și nu avem nimic cu ce să ne lăudăm. În al doilea rând, succesul și utilitatea noastră veșnice depind de modul în care folosim talentele încredințate nouă.

„Datoria noastră principală față de Dumnezeu și față de semenii noștri este aceea de a ne dezvolta toate capacitățile. Cine nu crește zilnic, din punct de vedere al aptitudinilor și al capacității de a fi folositor, nu îndeplinește scopul vieții sale. Prin mărturisirea credinței în Domnul Hristos, noi ne angajăm să atingem cele mai înalte niveluri de dezvoltare posibile nouă, ca lucrători ai Domnului, ca să putem face cât mai mult bine în limitele capacității noastre” („Parabolele Domnului Hristos”, pp. 329, 330).

O altă lecție dureroasă este că ai putea avea unele lucruri de care ar trebui să te dezveți. Este posibil ca școala să îți fi făcut și rău.

„Mulți sunt mai bine pregătiți, au mai mult discernământ spiritual și o mai mare cunoștință de Dumnezeu, precum și despre cerințele Sale, atunci când încep să studieze decât atunci când absolvă…. Ei fac din cărți idoli și sunt gata să-și sacrifice sănătatea și spiritualitatea pentru a obține o educație. Ei își limitează timpul pe care ar trebui să-l dedice rugăciunii și nu reușesc să folosească oportunitățile pe care le-au avut ca să facă bine…. Lucrarea misionară devine tot mai puțin de dorit…. Urmărind studiile lor, ei se separă de Dumnezeul înțelepciunii. Unii îi felicită pentru evoluția lor și îi încurajează să ia diplomă după diplomă, chiar dacă sunt mai puțin calificați să facă lucrarea lui Dumnezeu după modelul de educație al Domnului Hristos decât erau înainte să intre la școală” („Principiile fundamentale ale educației creștine”, pp. 355, 356).

Dacă nu ai absolvit încă, asigură-te că o vei face fără regrete. Vei avea nevoie să citești întregul capitol de unde este luat citatul anterior. Iar dacă ai absolvit, asigură-te că lași în urmă idolatria cunoașterii și că ești în căutarea unei vieți utile.

Aceasta este ceea ce a făcut Daniel.

(Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. De ce a putut Dumnezeu să-i pună pe Daniel și pe prietenii lui să ocupe poziții atât de importante la o vârstă atât de tânără?

La fel ca Daniel, nici tu nu știi înainte de împlinirea timpului ce poziție a plănuit Dumnezeu să ocupi. Cum poți, totuși, să fii cât se poate de bine pregătit
pentru orice a planificat El?


 1. Au căutat Daniel și prietenii lui să câștige pozițiile înalte pe care le-au primit?
  Scopul nostru ar trebui să fie căutarea unei poziții înalte? Romani 12:16; 1 Timotei 6:6-9; Evrei 13:5
  SECȚIUNEA II
 2. Citește din nou pasajul din cartea Educație care se găsește în această secțiune. În ce fel timpul petrecut la școală poate lucra împotriva noastră, mai
  degrabă decât în avantajul nostru?

 1. Ce dar îi dă Dumnezeu unui absolvent smerit? Cum este acest dar folositor?

SECȚIUNEA III

 1. Gândește-te la momentul când ai intrat în școală. Ești mai bine sau mai slab pregătit spiritual pentru slujire acum decât erai atunci? Dacă
  ești mai slab pregătit, ce ai putea face în privința aceasta?

 1. În ce fel pot ajunge cărțile să fie idoli pentru elevi?
 2. De ce studiază cu sârguință un tânăr creștin? 2 Timotei 2:15
  În ce fel va afecta aceasta ceea ce alegi să studiezi?