[miercuri, 11 mai] Decizia caracterului

Fiecare tânăr trebuie își să cultive puterea de decizie. O voință împărțită este o cursă și a fost cauza ruinei multora. În „Călătoria pelerinului” de Bunyan, există un personaj numit Maleabil. Tinerilor, evitați acest tip de personaj.

Aceia care au această trăsătură de caracter sunt persoane foarte plăcute, dar sunt ca o trestie scuturată de vânt. Ele nu posedă nicio putere de voință. Dacă nu veți fi hotărâți, vă veți găsi casa – caracterul vostru – construită pe o fundație de nisip.

Aceia care vor rămâne pe calea pregătită pentru cei răscumpărați de Domnul nu trebuie să fie influențați în chestiuni de conștiință. Ei trebuie să dea dovadă de hotărâre morală și nu trebuie să se teamă că sunt considerați ciudați.

Sunt mulți cei schimbați de curentele actuale. Ei așteaptă să audă ce crede altcineva și acceptă opinia aceluia ca fiind cu totul corectă. Ei nu Îi spun Domnului: „Doamne, nu pot lua nicio hotărâre până nu voi cunoaște voia Ta”. Dacă acești tineri s-ar sprijini întru totul pe Dumnezeu, ei ar crește puternici în puterea Lui.

Nu trebuie să ne modelăm după criteriul lumii sau după felul lumii. „Îndrăzniți să fiți ca Daniel; îndrăzniți să fiți diferiți”. Astfel, la fel ca Moise, veți rezista și voi ca și cum Îl vedeți pe Cel invizibil. O atitudine tăcută și lașă în fața asociaților răi vă vor face asemenea lor.

Îndrăzniți să faceți ce este corect. Construiți-vă o individualitate proprie. Dacă vreți să reușiți în tot ce este înălțător și nobil, trebuie să vă educați să stați hotărât pentru ceea ce este bine.

Isus a arătat care vă este valoarea prin prețul pe care l-a plătit pentru răscumpărarea voastră. Mântuirea voastră a fost cumpărată cu agonie și cu sânge. Totul este în favoarea voastră. Tot ce ar fi putut face Dumnezeu a fost făcut. Dându-L pe Isus să fie ispășirea păcatelor voastre, Dumnezeu v-a dat puterea de a rezista și de a birui răul.

Dacă doriți, puteți fi de neclintit. Veți avea nevoie de un ajutor mult mai mare decât vă poate oferi orice prieten uman, dar acest ajutor este promis, dacă veți consimți să vă formați noi obiceiuri. Aceasta va necesita efort din partea voastră, un efort persistent; căci dacă Satana va vedea că pășiți hotărâți pentru Hristos, el va folosi orice metodă ingenioasă ca să vă înșele și să vă ducă la ruină. Dar Hristos le-a asigurat un refugiu celor slabi și ispitiți, iar îngerii Săi vor ajuta, proteja și călăuzi fiecare suflet care se încrede în El.

Aveți la îndemână posibilități nelimitate. Omul, așa cum îl privește Dumnezeu, este un fiu al Său. „Acum suntem fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă: dar știm că, atunci când se va arăta El, vom fi ca El; căci Îl vom vedea așa cum este. Și orice om care are această speranță în El se curăță, așa cum El Însuși este curat” (1 Ioan 3:3). Este privilegiul vostru să vă întoarceți de la tot ceea ce este ieftin și inferior și să vă ridicați la un standard înalt – să fiți respectați de oameni și iubiți de Dumnezeu.

Lucrarea religioasă pe care Domnul le-o încredințează celor tineri, și oamenilor de orice vârstă, arată respectul pe care Îl are El față de ei ca fii și fiice ale Lui. El le încredințează responsabilitatea stăpânirii de sine. Îi cheamă să fie părtași cu El în marea lucrare de răscumpărare și de înălțare. După cum tatăl își ia fiul în parteneriat în afacerea sa, tot așa și Domnul Își ia copiii în parteneriat cu Sine. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Isus spune: „Așa cum M-ai trimis pe Mine în lume, așa îi trimit și Eu pe ei în lume”. Nu ați vrea, mai degrabă, să alegeți să fiți un copil al lui Dumnezeu decât un slujitor al lui Satana și al păcatului, având numele înregistrat ca dușman al lui Hristos?

Tinerii și tinerele au nevoie de mai mult din harul lui Hristos ca să aducă principiile creștinismului în viața lor de zi cu zi. Pregătirea pentru venirea lui Hristos este o pregătire făcută prin Hristos pentru exercitarea celor mai înalte calități ale noastre. Este privilegiul fiecărui tânăr să facă din caracterul său un edificiu frumos. Există o nevoie pozitivă de a fi aproape de Isus. El este forța noastră, eficiența și puterea noastră. Nu putem depinde de noi înșine pentru niciun moment.

Tineri și tinere, exercitați-vă capacitățile cu credincioșie, împărtășind cu generozitate lumina pe care Dumnezeu v-o dă. Studiați cum le puteți oferi cel mai bine celorlalți pace, lumină, adevăr și numeroasele binecuvântări bogate ale cerului. Dezvoltați-vă în mod constant. Faceți eforturi să ajungeți mai sus și tot mai sus. O mare valoare are acum capacitatea de a vă pune la lucru puterile minții și ale trupului având ca țintă realitățile veșnice. Căutați pe Domnul în modul cel mai serios, ca să puteți deveni din ce în ce mai rafinați și mai cultivați spiritual …

Perseverați în munca pe care ați început-o până câștigați victorie după victorie. Educați-vă pentru un scop. Păstrați în vedere standardul cel mai înalt pe care îl puteți realiza, mai bun și tot mai bun, reflectând, astfel, slava lui Dumnezeu. — The Youth’s Instructor, 25 ianuarie 1910