[luni, 25 aprilie]

SECȚIUNEA III

Lot n-ar fi putut să-și aleagă un timp mai nepotrivit ca să se mute în Sodoma. Conducerile popoarelor din zonă luau formă și se centralizau. Era o perioadă de neliniște socială și de instabilitate politică. Nu a trecut mult timp și a izbucnit războiul.

Armata Sodomei a fost înfrântă, iar căminul și bunurile lui Lot au fost prădate și furate. Lot și familia lui au fost capturați, abuzați și luați să fie vânduți ca sclavi.

Bineînțeles, vestea acestui dezastru s-a răspândit rapid și „a venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram”. Solomon a spus: „Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți” (Proverbele 27:12) Avraam era pregătit pentru o astfel de situație de urgență. El avea la dispoziție slujitori instruiți să ofere siguranță proprietății lui, precum și prieteni și aliați în triburile din jur. (Vezi Geneza 14:13,14.)

Mulți creștini s-ar fi mulțumiți doar să plângă destinul lui Lot și să se roage pentru el. Alți creștini poate că l-ar fi condamnat pentru alegerea lui egoistă și l-ar fi lăsat să sufere consecințele alegerilor lui. Unii chiar s-ar fi bucurat că Dumnezeu îi pedepsea în sfârșit pe sodomiți pentru răutatea lor.

Avraam, însă, căuta constant să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor și să aducă binecuvântări altora.

Avraam și-a mobilizat slujitorii și aliații pentru a încerca să-l elibereze pe Lot. Luând urma armatei care se îndepărta, Avraam a călătorit spre nord aproape 200 de kilometri și a găsit locul unde Lot și familia lui erau ținuți prizonieri.

Profitând de elementul surprizei, Avraam „și-a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului” (Geneza 14:15), la o distanță de peste 75 de kilometri. Dumnezeu i-a acordat lui Avraam o victorie militară uimitoare.

Armata inimică a luat-o la fugă lăsând în urmă toți captivii și toate prăzile. Eliberându-i pe prizonieri și adunând bunurile furate, Avraam „a adus înapoi toate bogățiile… precum și pe femei și norodul” (versetul 16). Cu toate că această misiune militară probabil a durat mai multe săptămâni și l-a costat mult pe Avraam, el a refuzat orice plată pentru lucrarea făcută. (Vezi versetele 21-24.)

Ceea ce a făcut el a fost o lucrare de slujire practică pentru cetatea Sodomei. Avraam nu trebuia să locuiască în Sodoma ca să influențeze cetatea.

„Pentru locuitorii Sodomei, Avraam nu era un străin, iar faptul că se închina unui Dumnezeu nevăzut fusese un subiect de batjocură printre ei; dar biruința sa asupra unor forțe cu mult superioare și comportarea sa mărinimoasă față de prizonieri și în legătură cu prada de război au trezit uimirea și admirația. În timp ce erau lăudate îndemânarea și vitejia sa, nimeni nu putea scăpa de convingerea că o putere divină îl făcuse biruitor. Iar spiritul său nobil și neegoist, atât de străin locuitorilor Sodomei, a fost o altă dovadă a superiorității religiei pe care el o onorase prin curajul și credincioșia sa” („Patriarhi și profeți”, p. 157).

Dacă Lot ar fi fost înțelept, i s-ar fi alăturat lui Avraam și s-ar fi mutat din Sodoma – el voia să facă astfel, dar soția lui nereligioasă și egoistă l-a împiedicat să ia această decizie. „Dacă n-ar fi fost ea, Lot n-ar fi rămas în Sodoma, lipsit de sfatul înțelept al patriarhului temător de Dumnezeu” (Idem., p. 174).

Avraam ne dă un model pentru felul în care ar trebui să ne raportăm azi la orașe.

„Am primit lumină despre orașe; acestea vor fi pline de confuzie, violență și crime, iar aceste lucruri se vor înmulți până la sfârșitul istoriei pământului. Sunt multe de spus despre acest subiect… Trebuie să fim înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii în eforturile noastre de a ne asigura o proprietate la țară fără să iasă în evidență, iar din aceste centre trebuie să mergem să ne facem lucrarea în orașe” („Manuscript Releases”, vol. 4, pp. 281, 282.)

(Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. Cum învață visul lui Nebucadnețar că împărăția restaurată a lui Mesia nu se va ridica prin efortul urmașilor Lui de a duce războÎ împotriva împărățiilor
  pământești? Daniel 2:34,44

 1. Ce ne învață Efeseni 6:10-18 despre cine suntem și împotriva cui nu luptăm?

 1. Cu toate că Împărăția glorioasă a lui Hristos o să fie în viitor, ai cărei Împărății sunt cetățeni creștinii în ziua de azi? Coloseni 1:13; Evrei 4:13-16
  SECȚIUNEA II
 2. Citește Ioan 4:1-3. Cum a urmat Isus exemplul lui Avraam pentru a evita o controversă nenecesară?

 1. Citește Faptele apostolilor 15:39. Cum a urmat Pavel exemplul lui Avraam pentru a evita o controversă nenecesară?

 1. Gândește-te la cineva cu care ai probleme în prezent. Cum ai putea evita o controversă nenecesară?

SECȚIUNEA III

 1. Compară metoda folosită de Avraam cu cea folosită de Lot pentru a ajunge la sodomiți, precum și rezultatele obținute de fiecare în parte.


 1. Ce fel de influență a avut soția lui Lot asupra acestuia?
  Ce lecții învățăm despre importanța alegerii înțelepte a unui soț sau a unei soții?