[miercuri, 2 martie] Cine?

Întregul pământ va fi luminat de slava lui Dumnezeu. Dar cât de greu este pentru unii să vadă și să recunoască lumina, să fie convertiți, pentru ca Eu să-i vindec!” spune Hristos.

Atmosfera de egoism, mândrie, formalitate și îndreptățire de sine le înconjoară sufletele și le este dificil să discearnă lumina ca lumină și să o aprecieze. Unii umblă departe de lumină, în întuneric; cu cât mai mare este întunericul ce le-a înfășurat sufletele, pentru că au avut lumină! Refuzând să umble în lumină, ei s-au împiedicat de cele mai prețioase lucruri. Refuzând să vadă adevărul, ei s-au împiedicat și nu știu de ce anume. Lumina care a fost dată cu bunăvoință nu a fost apreciată și adusă în viața practică. Mulți nu fac ce spune cuvântul. Fiecare credincios adevărat ar trebui să aibă o realizare a acestei responsabilități solemne înaintea lui Dumnezeu, să fie un misionar ce caută să-i salveze pe cei pierduți. Ar trebui să vedem armate de lucrători consacrați ce nu caută să-și facă voia sau plăcerea lor, ci voia lui Dumnezeu. Aceștia trebuie să fie conlucrători cu Dumnezeu. Ei trebuie să lucreze, să se roage și continuu să privească la Isus, Autorul și Desăvârșitorul credinței lor. Cei care se predau cu totul lui Dumnezeu își vor pune gândurile, rugăciunea și priceperea în slujba Lui și se vor dedica lucrării.

Dragi tineri și tinere, dacă sunteți urmașii adevărați ai lui Hristos, vă veți consacra fiecare talent și veți fi capabili să mergeți după cei neconvertiți, prin căi și metode ce vor fi eficiente. Veți fi activi, agenți lucrători pentru Hristos. În fiecare biserică trebuie să se găsească lucrători devotați. Toți trebuie să realizeze că ei caută sfatul lui Dumnezeu, că prin eforturi personale bine direcționate pot salva suflete pentru care Hristos a murit. Toți păcătoșii care intră în sfera de influență a unui creștin trebuie să simtă că au fost înrolați de partea lui Isus, Mielul lui Dumnezeu, care a luat asupra Sa păcatele lumii. Cei care declară că ei cred adevărul trebuie să umble în lumina prețioaselor raze ale Soarelui Neprihănirii. Cine dintre tinerii noștri se va preda lui Dumnezeu cu scopul de a lucra pentru salvarea tinerilor amici?

Cine își va pune talantul la schimbător? Cine își va simți responsabilitatea sacră și va pune la dispoziție fiecare abilitate dată lor de Dumnezeu pentru a câștiga suflete?

Dragi tineri și tinere, nu puteți forma grupuri și, ca soldați ai lui Hristos, să vă înrolați în lucrare, punând tot tactul, îndemânarea și talantul vostru în slujba Stăpânului, ca să puteți salva sufletele de la distrugere? În fiecare biserică trebuie să existe astfel de grupuri care să facă lucrarea aceasta. Stă scris că atunci când stăpânul a plecat de acasă, „a arătat fiecăruia datoria lui”. Nimeni un trebuie să fie inutil.

Fac apel atât la tineri, cât și la cei în vârstă și vă întreb dacă Isus este Mântuitorul vostru personal. Dacă nu vă dați seama că este al vostru, faceți-L să fie cu orice preț. Apoi, fără întârziere, învățați-i pe alții ce ați trăit în viața creștină. În loc să fiți la fel de fragili ca stuful suflat de vânt, arătați că sunteți precum cei care au rădăcini – arătați că voi credeți și trăiți adevărul, și puterea Sa care sfințește a coborât peste viața și caracterul vostru. Apoi veți umbla în lumină în timp ce aveți lumina. Tinerii și tinerele care Îl iubesc cu adevărat pe Isus trebuie să-i ajute nu doar pe cei de aceeași credință, ci și pe ceilalți, căci în ochii lui Dumnezeu nu se face nicio deosebire. Toate sufletele sunt prețioase; ele au fost răscumpărate cu sângele Fiului lui Dumnezeu.

De ce există atât de puțin interes și e o povară pe suflet pentru păcătoși? Mulți din afara rândurilor celor ce păzesc Sabatul, care nu au avut lumină, promit mai mult să devină copii ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Isus, decât cei care au avut lumina adevărului și nu au apreciat-o, ci au umblat în scânteile de la propriile vreascuri. Nimeni nu poate lucra cu succes pentru salvarea sufletelor fără un interes adevărat, sincer și lipsit de egoism. Cei care lucrează astfel vor vedea suflete convertite și ei înșiși vor crește în har și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Ei nu vor avea o mică experiență în lucrurile lui Dumnezeu. Ei vor învăța în școala lui Hristos și vor fi și educatori, făcând cunoscute altora lucrurile pe care le-au învățat de la Isus.

Lăsați-i pe tineri și pe tinere să se hotărască să-L iubească în totalitate pe Dumnezeu și să împlinească poruncile Sale. În cele mai grele circumstanțe, să rămână credincioși datoriei lor – în special în atitudinea lor față de principiile reformei sănătății. În loc să fie reformatori cu jumătate de inimă, să îndeplinească o reformă cu toată inima și în toate lucrurile să practice curăția și temperanța. Nimeni să nu înceapă o reformă și să se oprească. Hotărâți-vă să-l înfrângeți pe cel nelegiuit. Adevărata victorie este câștigată doar când păcătosul pocăit se angajează să asculte necondiționat de Dumnezeu – doar când se angajează să-L onoreze pe Dumnezeu cu fiecare cuvânt, cu fiecare afacere și în fiecare act din viața lui. Cei care fac aceasta pot fi ca tinerii cărora Ioan li s-a adresat cu următoarele cuvinte: „V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău.” Fiecare tânăr are posibilitatea să câștige putere spirituală. Cei care încearcă să-și crească puterile vor trece prin mai multe lupte dure, care le vor testa sinceritatea scopului; însă, rămânând credincioși, ei dovedesc că hotărârea lor de a face voia lui Dumnezeu e generată de motive înalte și sfinte. În fiecare sens al cuvântului, astfel de tineri sunt capabili să învingă, căci Hristos a învins în numele lor. Învingând, intră în legătură cu resursele divine inepuizabile.

Dragi tineri și tinere, sunteți o priveliște pentru lume, pentru îngeri și oameni. Prin eforturile voastre hotărâte de a fi cinstiți și drepți, asigurându-vă temelia în credință, puteți fi capabili să-i provocați pe frații și surorile mai în vârstă și mai experimentați să iubească și să facă fapte bune.
— „The Youth’s Instructor”, 17 ianuarie 1911.