[luni, 21 februarie]

SECȚIUNEA III

Poți să te îndepărtezi iarăși de Domnul dacă te-ai născut din nou? Da. Fiul rătăcitor a plecat într-o țară îndepărtată deoarece era departe de Dumnezeu. Dar acel fiu a avut privilegiul să se întoarcă.

Dacă I-ai întors spatele lui Dumnezeu și te-ai rătăcit, Dumnezeu te invită să te întorci la El. El îți poate „reface” sufletul. „Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă voi ierta abaterile” (Ieremia 3:22). Pe voi v-a adus la viață, care „erați morți în greșelile și în păcatele voastre” (Efeseni 2:1).

Ce trebuie să faceți ca să vă întoarceți la El? Vă întoarceți la fel cum ați făcut-o prima dată. Vă mărturisiți păcatele și alegeți să renunțați la ele. „Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând” (Isaia 55:7).

De unde știm că promisiunile acestea sunt pentru oamenii care l-au părăsit pe Domnul? Deoarece oamenii nu se pot întoarce decât dacă fuseseră mai înainte cu El. Iar oamenii nu pot regresa decât dacă făcuseră anterior progrese în privința vieții lor spirituale.

Este această reîntoarcere același lucru ca și a doua convertire? Da, este. Iar atunci când ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima noastră, El ne dă o inimă nouă. „Le voi da o inimă ca să înțeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor” (Ieremia 24:7).

Deci ce ar trebui să facem dacă ne dăm seama că regresăm? Dacă nu suntem la fel de interesați de lucrurile spirituale cum am fost, sau dacă nu ascultăm de Dumnezeu în toate căile, cum ar trebui? Nu mai așteptați; întoarceți-vă la Dumnezeu de îndată.

„Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău! Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-I: «Iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință, și Îți vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre»” (Osea 14:1,2).

Nu ar fi mai bine, totuși, în primul rând să nu regresăm? Bineînțeles că da. Dar cum putem face aceasta?

„În Scriptură este limpede opinia că cei care au cunoscut cândva calea vieții și s-au bucurat în adevăr sunt în pericol să cadă prin apostazie, fiind astfel pierduți. Așadar, este nevoie de o întoarcere zilnică, hotărâtă, spre Dumnezeu” („SDA Bible Commentary”, vol. 6, pp. 1114, 1115).

Convertirea nu este ceva ce ar trebui să se întâmple doar o dată, la începutul experienței noastre de creștini și apoi, din nou, după episoade semnificative de regres. Convertirea trebuie să se întâmple în fiecare zi.

„Nimeni nu poate fi un creștin viu dacă nu are o experiență zilnică în lucrurile lui Dumnezeu, dacă nu practică zilnic tăgăduirea de sine și nu-și poartă cu bucurie crucea, urmându-L pe Hristos. Orice creștin viu va progresa în fiecare zi în viața spirituală. Pe măsură ce progresează către desăvârșire, el experimentează în fiecare zi convertirea la Dumnezeu, iar această convertire nu este completă până când nu ajunge la desăvârșirea caracterului creștin, o pregătire deplină pentru atingerea desăvârșitoare a nemurii” (Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pp. 435, 436).

Ați fost convertiți – cu adevărat convertiți? Sunteți convertiți în fiecare zi? Nu vă mulțumiți până când nu sunteți complet siguri că răspunsul la ambele întrebări este da.

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

1. Ce înseamnă să ai o inimă nouă sau să te naști din nou? Scrieți răspunsul vostru atât de simplu și de limpede încât și un copilaș să vă poată înțelege explicația.

2. Ce anume nu este necesar ca să te naști din nou?

Secțiunea II

3. Ce dar vine odată cu convertirea?
Ce este pocăința? Din nou, scrieți răspunsul vostru într-un limbaj simplu și clar.

4. După ce Petru a înjurat și blestemat, ce anume l-a făcut să se pocăiască de păcatul său?

Ce vă face pe voi să vă pocăiți de păcatele voastre? Romani 2:4

5. Citește Coloseni 3. Descrieți contrastul dintre o persoană convertită și una neconvertită.

6. Priviți înapoi în viața voastră. Ați fost convertiți? Amintiți-vă, dacă ați fost convertiți, va fi evident că lucrul acesta s-a întâmplat, chiar dacă nu puteți explica în totul cum s-a întâmplat.

Secțiunea III

7. Ce dovezi biblice există că o persoană se poate întoarce la Dumnezeu chiar și după ce a regresat?

8. Răspunsul la prima întrebare în Ezechiel 18:23 este da sau nu? (Vezi versetul 32.)
De ce este acest lucru important?