[luni, 10 ianuarie]

SECȚIUNEA III

Mai întâi, Satana este motivul pentru care avem nevoie să fim salvați. Înainte ca lumea noastră să fie creată, Diavolul a început un război cu Dumnezeu, pe care l-a continuat și pe acest pământ, cu o râvnă neclintită, demnă de o cauză mai bună. Timp de 6 000 de ani, obiectivul lui Satana a fost să facă să fie tot mai dificil pentru oameni să fie salvați. Din acest motiv, Pavel i-a avertizat pe creștini:

„Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor Diavolului” (Efeseni 6:10,11).

Haideți să ne uităm la câteva modalități prin care Satana încearcă să zădărnicească planul lui Dumnezeu de a ne salva.

Înainte de toate, cum bunătatea lui Dumnezeu ne-a condus la pocăință (vezi Romani 2:4), Satana încearcă să ne împiedice să aflăm cât de bun este Dumnezeu. De asemenea, încearcă să ne împiedice să venim la Isus spunându-ne fie că suntem deja destul de buni, sau că nu suntem încă destul de buni ori că nu vom fi niciodată destul de buni. Iar atunci când ne mărturisim păcatele, încearcă să ne facă să nu credem în făgăduințele lui Dumnezeu și să ne simțim lipsiți de speranță și vinovați, atunci când de fapt ar trebui să credem că suntem iertați.

Lui Satana îi este teamă că ne vom folosi imaginația și vom privi la Isus și la Avraam, precum și la alți oameni evlavioși, așa că încearcă să ne împiedice să citim Biblia. De asemenea, el promovează modele cu un caracter foarte diferit, cum ar fi eroi militari și sportivi, oameni bogați, muzicieni, rude favorite și frați mai mari aflați în derivă.

Satana caută să micșoreze darul perioadei de probă ce durează toată viața, scurtându-ne viețile. Indiferent că ne incită la violență, la obiceiuri ce distrug sănătatea, distracții nesăbuite sau păcate arogante, el caută să ne distrugă oportunitățile.

Cât timp trăim, Diavolul încearcă să ne facă să neglijăm Biblia, să uităm să ne rugăm și să ne împotrivim apelurilor Duhului Sfânt. De asemenea, încearcă să ne facă să ne fie mult mai dificil să ne trăim viețile în sfințenie, îndepărtând oamenii de locuințele aflate în mijlocul naturii și înghesuindu-i în orașe. Iar prin incitarea oamenilor la furie și ostilitate, abuzuri și divorțuri, Satana încearcă să distrugă biserica și familia evlavioasă, care ne-ar ajuta atât de mult să ajungem în cer.

Satana caută să ne facă să slujim dorințelor noastre în locul conștiinței. El caută să ne pervertească imaginația. El ne atenuează reacțiile, păcălindu-ne să fim indulgenți.

El a pervertit și binecuvântarea muzicii. În loc să ne liniștească inimile și să ne conducă să fim loiali, muzica populară cultivă furia sau senzualitatea.

Lista poate continua la nesfârșit. Trebuie să înțelegem tacticile și obiectivele lui Satana. Petru a scris în 1 Petru 5:8 — „Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.” Hristos ne propune să ne returneze minunatele daruri pe care ni le-a luat Satana. Și poate să o facă cu succes acolo unde oamenii doresc să fie ajutați.

Pe măsură ce Satana caută să ne complice viețile, Isus ne reamintește minunatul adevăr: Evanghelia este simplă. Nu este greu să fim salvați.

„Marele motiv pentru care mulți nu cred acest adevăr e din cauză că este prea simplu. Ei cred că ar trebui să facă ceva măreț și că Dumnezeu Se așteaptă ca ei să treacă prin vreun proces minunat ca să fie convertiți, dar atunci când adevărul este prezentat așa cum este, în simplitatea lui minunată, aceștia rămân uimiți. Asta este tot? întreabă ei. Trebuie să le prezentăm modul de a trăi la fel de clar cum este prezentat în Isus, astfel ca toți să vadă Calea, Adevărul și Viața. Să-L crezi pe Cuvânt pe Dumnezeu pare atât de ușor, încât cu greu îndrăznesc să accepte asta” („Manuscript Releases”, vol. 10, p. 195).

Cu toate acestea, haideți să-L lăsăm pe Isus să ne dea tot ce vrea să ne dea. Credeți-L pe cuvânt! Cu adevărat este atât de simplu.

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

  1. În lecțiune am aflat că muzica poate transmite laudă, bucurie, curaj, înțelepciune și chiar tristețe, părere de rău pentru păcat. Uitați-vă printr-o carte de cântări și descoperiți cel puțin un imn pentru fiecare dintre aceste categorii de emoții. Folosirea indexului pentru subiecte vă poate ajuta să localizați repede secțiunile corecte.
  1. Gândiți-vă cu atenție la modul cum legea privirii a lucrat în viața voastră. La ce fel de lucruri vă gândiți cel mai mult? Cum v-a afectat aceasta gândurile și acțiunile?

Numiți câteva feluri anume prin care ați putea îmbunătăți acest domeniu

Secțiunea II

  1. Citiți capitolul 9 — „Viața și faptele noastre”, din cartea Calea către Hristos. De ce îi implică Dumnezeu pe oameni în lucrarea de salvare a sufletelor, în loc să-i folosească pe îngeri?

4. Gândiți-vă din nou la imaginea cărbunilor aprinși și la versetele 24 și 25 din Evrei 10. Ce vă spun acestea despre importanța participării la Școala de Sabat, la serviciul divin, la întâlnirile de rugăciune etc.?

Secțiunea III

  1. Gândiți-vă la numeroasele lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu ca să vă salveze (lecțiunea de săptămâna aceasta și cele două anterioare) și numiți câteva moduri specifice prin care îi puteți permite lui Dumnezeu să vă ajute mai mult decât ați făcut-o până acum