[miercuri, 5 ianuarie] Duhuri slujitoare

Dumnezeu a lăsat să fie consemnate în cuvântul Său inspirat mai multe istorisiri care să ne învețe că familia umană este obiectul atenției speciale a îngerilor cerești. Omul nu este lăsat să devină jucăria ispitelor lui Satana.

Întregul cer este angajat în mod activ în lucrarea de a transmite lumină locuitorilor lumii, astfel încât să nu fie lipsiți de îndrumare spirituală. Un ochi care niciodată nu moțăie și nici nu doarme păzește tabăra lui Israel. Zece mii de ori zece mii și mii de mii de îngeri slujesc nevoilor fiilor oamenilor. Voci inspirate de Dumnezeu strigă: „Aceasta este calea, mergeți pe ea.” Dacă oamenii ar auzi vocile de avertizare, dacă s-ar încrede în îndrumarea lui Dumnezeu, și nu în judecata lor limitată, atunci ar fi în siguranță…

Domnul Își cunoaște fiecare copil pe nume. Atunci când vom crede cu adevărat aceasta, vom avea curaj, credință și răbdare să lucrăm la propria mântuire cu frică și cutremur; căci atunci vom ști că Dumnezeu este Acela care lucrează în noi. Cu frică și cutremur vom coopera cu Dumnezeu.

Îngerii din cer îi veghează pe cei care caută lumina și cooperează cu aceia care încearcă să câștige suflete pentru Hristos. Acest lucru ne-a fost arătat în întâmplarea ce a avut loc cu Filip și etiopianul. Un sol ceresc a fost trimis la Filip ca să-i arate lucrarea pe care o are de făcut cu etiopianul. Evanghelistului i s-a spus: „«Scoală-te și du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. » Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian,
un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia.”

Îngerii lui Dumnezeu îl observaseră pe acest căutător de lumină. Etiopianul nu putea înțelege profeția pe care o citea, iar Duhul l-a îndemnat pe Filip să meargă și să-l învețe, spunând: „Du-te și ajunge carul acesta!” Acest bărbat care avea o mare autoritate era atras către Mântuitorul și nu putea rezista acestei chemări. El nu s-a folosit de poziția lui ca de o scuză pentru a refuza să-L accepte pe Cel înălțat pe cruce. Evanghelistul l-a întrebat: „«Înțelegi tu ce citești?» Famenul a răspuns: «Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva?» Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el” și să-i explice cuvântul lui Dumnezeu.

Și azi, la fel ca atunci, îngerii îi conduc și îi îndrumă pe cei ce vor să fie conduși și îndrumați. Îngerul trimis la Filip putea el însuși să facă acea lucrare pentru etiopian, dar nu acesta era modul de lucru al lui Dumnezeu. Ca niște instrumente ale lui Dumnezeu, oamenii trebuie să lucreze pentru alți oameni.

Atunci când Dumnezeu i-a arătat lui Filip care era lucrarea pe care trebuia să o facă, ucenicul nu a spus așa cum mulți spun azi: „Dumnezeu nu a vrut să spună asta.” „Nu voi fi prea încrezător.” „E o greșeală.” În acea zi, Filip a învățat lecția conformării în fața voinței lui Dumnezeu, care valora totul pentru el. El a învățat că fiecare om este prețios în ochii lui
Dumnezeu și că îngerii vor aduce lumină celor ce au nevoie de ea. Prin slujirea îngerilor, Dumnezeu trimite lumină poporului Său și, prin poporul Lui, această lumină este dusă mai departe lumii. Duhul Sfânt va îndruma și va instrui bărbații și femeile ce se vor arăta doritori să fie îndrumați, punându-se într-o poziție din care pot comunica, pot transmite lumina primită.

În timp ce îngerii din cer își fac lucrarea, îngerii demonici caută să atragă mintea spre altceva. Satana interpune obstacole astfel ca mintea care înțelege cuvântul lui Dumnezeu să devină confuză. În felul acesta a lucrat și cu Hristos în pustia ispitirii. Dacă Filip l-ar fi lăsat pe eunuc fără răspuns la întrebări, acesta poate că nu L-ar fi acceptat niciodată pe Mântuitorul. Îngerii cei răi așteptau o ocazie să pună presiune cu minciunile lor, distrăgându-l pe etiopian de la căutarea adevărului. Agenții Domnului trebuie să fie în întregime consacrați în slujba Sa, ca să poată înțelege rapid lucrarea lor. Ca niște administratori înțelepți, trebuie să profite de fiecare circumstanță pentru a atrage oamenii către Hristos.

Satana este oricând gata să decepționeze și să inducă în eroare. El folosește orice vrajă posibilă pentru a-i atrage pe oameni pe calea largă a neascultării. Deoarece agenții răului se străduiesc să eclipseze orice rază de lumină, ființele cerești sunt numite să-și facă lucrarea lor de slujire – să îndrume, să păzească și să-i ocrotească pe aceia care vor fi moștenitori ai mântuirii. Nimeni nu trebuie să dispere din cauza tendințelor moștenite de a face rău. Atunci când Duhul Sfânt îl convinge pe păcătos de păcatul din viața lui, el trebuie să se pocăiască, să mărturisească și să se lepede de rău. Santinele credincioase stau de pază ca să îndrepte oamenii pe căile drepte. — „The Youth’s Instructor”, 14 februarie 1901