[luni, 20 decembrie]

SECȚIUNEA III

Cu toate că s-a înfuriat teribil când Isus i-a respins prima ispită, Satana este un actor destul de bun și a continuat să pretindă că este un înger sfânt. Zâmbind, L-a felicitat pe Isus pentru că a trecut testul credinței în Tatăl Său, apoi a continuat sugerând o modalitate prin care Isus Își putea arăta încrederea nelimitată în Dumnezeu.

Ridicându-L pe Isus, Satana l-a dus în zbor la Ierusalim și l-a așezat pe una dintre streșinile templului. Cu următoarea ispită, Satana a continuat să semene îndoială, manifestând o credință aparentă și citând parțial și selectiv un pasaj din Biblie.

Matei 4:6 „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.”

Isus a amintit, din nou, un incident petrecut în timpul peregrinărilor evreilor prin pustie. După ce Dumnezeu le-a dat mană să mănânce, i-a condus într-o zonă fără apă.

Fiindu-le sete, oamenii L-au ispitit pe Domnul și au spus: Dacă Dumnezeu ne-a adus aici, de ce nu ne dă apă și nici pâine? – „Spiritual Gifts”, vol. 3, p. 257


Acel „dacă” trăda necredința lor. În loc să creadă cuvântul lui Dumnezeu și să se încreadă cu răbdare în El, israeliții își scuzau cârtirea și neascultarea așteptând cu îngâmfare îndeplinirea ca Dumnezeu să-Și respecte cuvântul.

Credința cere împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și aduce roade în ascultare. Încumetarea se întemeiază și ea pe făgăduințe, dar le folosește la fel ca Satana, pentru a scuza nelegiuirea. – „Hristos, Lumina lumii”, p. 126.


Isus a citat din nou Scriptura.

Matei 4:7 „De asemenea, este scris: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.””


Văzând că Isus l-a recunoscut, Satana i-a făcut o ofertă de pace. El i-a spus lui Isus că nu era nevoie să urmeze drumul crucii. S-a oferit să-I dea lumea înapoi lui Hristos fără să fie nevoie ca Isus să-Și tăgăduiască eul sau să Se sacrifice. Pretinzând că este stăpânul acestei lumi, Diavolul l-a dus în zbor de pe templu pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și I-a zis: „Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.”


Tot cerul privea. Satana dezvăluia cine era cu adevărat. Mândria lui nu mai putea fi ascunsă. Ceea ce voia cu adevărat era închinarea Creatorului. Hristos Și-a manifestat imediat indignarea.


Matei 4:10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.’”

Satana voia dovada că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Acum, Isus i-a dat-o. La porunca lui Hristos, a fost forțat să plece. Cu toate că învinsese, Hristos a căzut slăbit la pământ, muribund. Cu dragoste, „au venit niște îngeri și au început să-I slujească” (Matei 4:11).


Înainte de a obține autorizația de a practica o anumită meserie, trebuie să treci un test. Isus trecuse testul. Și noi trebuie să trecem aceleași trei teste, iar dacă ne vom baza pe Isus, El ne va întări.

Evrei 2:18 „Și prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.”


„Mai bine să mori decât să păcătuiești.” Aceasta este lecția pe care o învățăm din experiența în pustie a lui Isus.
Fiecare dintre noi poate, prin puterea Lui, să refuze să-și dea la schimb moștenirea cerească veșnică pentru promisiunile goale ale lui Satana. De astfel de oameni are nevoie lumea cel mai mult.

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

 1. De ce un mediu perfect nu este soluția pentru a învinge păcatul?
 2. În lecție sunt menționate trei istorisiri despre israeliți. Ce ar fi putut să facă oamenii în fiecare situație pentru a-L reprezenta cu adevărat pe Isus? Exodul 16:2-8; 17:1-7; 32:1-6

 1. De ce a ales Satana să-L atace pe Isus când Acesta era slăbit? La ce ar trebui să te aștepți când ești slăbit de stres, de foame sau de oboseală? Ce gânduri încurajatoare găsești în versetele următoare? 1 Corinteni 10:13; Evrei 2:18; 4:15, 16; Luca 22:31,32

Secțiunea II

 1. Satana nu a putut să zdruncine încrederea pe care o avea Isus în cuvântul Tatălui Său. Observă deosebirea dintre credința neclintită a lui Isus și experiența Evei din Eden. Vezi Geneza 3:1-6
 2. De ce a fost important pentru Isus să memoreze multe texte din Scriptură în timpul copilăriei și tinereții Lui?

Te va ajuta memorarea textelor biblice să învingi ispita?

Secțiunea III

 1. Explică diferența dintre credință și încumetare.
  Enumeră câteva modalități prin care sunt tentați tinerii să se încumete?
 2. La a treia ispită, Satana I-a oferit lui Isus ceea ce părea să fie calea ușoară. Cu ce căi ușoare te-a ispitit Satana pe tine?
  Ce avertisment dă Isus privind cedarea în fața ispitelor? Matei 7:13,14; 16:24-27

 1. Hristos este mai puternic decât Satana. Cum te încurajează acest adevăr în propria luptă cu ispitele?

Studiu suplimentar: „Hristos, Lumina lumii”, pp. 114-131; Confrontation, pp. 9-93