[luni, 15 noiembrie]

SECȚIUNEA III

În epoca noastră, a mărfurilor produse în masă, puține mai sunt lucrurile făcute la comandă. În general, cumpărăm lucruri făcute la standarde care se potrivesc nevoilor majorității. Însă unele lucruri nu pot fi standardizate. Unele lucruri trebuie să fie individualizate.

Într-un mod similar, unele dintre sfaturile lui Dumnezeu sunt standard și li se aplică tuturor oamenilor, indiferent de circumstanțe și în orice moment. În această categorie intră chestiuni precum cinstea sau hărnicia. Ghidul general este ilustrat de norul folosit de Dumnezeu ca să-i îndrume pe toți israeliții prin peregrinările lor în pustie. Însă alte sfaturi date de Dumnezeu sunt foarte individualizate. De exemplu, avem nevoie de o îndrumare specifică privind specializarea pe care să o studiem în școală, pentru persoana cu care să ne căsătorim și pentru meseria pe care o alegem.

Pentru noi este important să luăm decizii aparent mici sub călăuzirea personalizată a lui Dumnezeu, ținând cont că micile decizii pot fi urmate de consecințe mari și neprevăzute. Dumnezeu ne oferă acces la acest ghid specific, individualizat.

Isaia 58:11 „Domnul te va călăuzi neîncetat”.


Câteodată, călăuzirea lui Dumnezeu vine odată cu studiul Bibliei și al Spiritului Profetic. În alte ocazii, auzim vocea lui Dumnezeu într-o convingătoare predică, atunci când un pasaj din Scriptură ne vorbește dintr-odată într-un fel nou. Se poate întâmpla să recunoaștem călăuzirea lui Dumnezeu în sfatul unui părinte, al unui profesor sau al unui prieten. Altă dată, Îl putem auzi pe Dumnezeu vorbindu-ne printr-o dezamăgire sau chiar un aparent eșec. Cum facem să avem la dispoziție continuu acest GPS minunat? Versetul anterior oferă răspunsul.

Isaia 58:10,11 „Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci … Domnul te va călăuzi neîncetat”.


Autoarea inspirată rezumă și explică faptul că a da mâncarea ta celui flămând și a sătura sufletul lipsit înseamnă „predarea de bunăvoie a eului în slujba lui Dumnezeu și a omului.” („Hristos, Lumina lumii”, p. 278). Cu alte cuvinte, ori de câte ori dorința noastră sinceră este să ne supunem lui Dumnezeu și să-i ajutăm pe alții, primim călăuzirea lui Dumnezeu. Când această dorință devine țelul nostru constant, primim în mod constant călăuzirea lui Dumnezeu.

Când cauți să-I slujești lui Dumnezeu ajutându-i pe alții, poți să fii sigur că Dumnezeu te va călăuzi continuu în această încercare.

Desăvârșirea caracterului creștin este obținută atunci când îndemnul de a ajuta și de a fi o binecuvântare pentru alții izvorăște continuu dinăuntru. Atmosfera acestei iubiri care învăluie sufletul credinciosului este aceea care face din el o mireasmă de viață spre viață și Îi îngăduie lui Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea lui. – „Faptele apostolilor”, p. 551

Dacă ți se pare că nu poți auzi vocea lui Dumnezeu, întreabă-te dacă Dumnezeu poate auzi vocea ta. Îți petreci timpul rugându-te? Mai este un păcat în viața ta la care nu ai renunțat?


Psalmii 66:18 „Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul”.


Roagă-L pe Dumnezeu să-ți cerceteze inima și să-ți descopere orice păcat cultivat. Dacă ți-l arată, roagă-L să te ierte și să-ți ofere hotărârea și puterea de a rezista ispitei. Supune-i lui Isus timpul, gândurile, puterea și sentimentele tale. Apoi, odihnește-te în puterea și în garanția Cuvântului Său, mai ales că poți să fii sigur că El Își va îndeplini făgăduința cu credincioșie.

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

 1. Balaam a căutat călăuzirea lui Dumnezeu. Dar ce voia el de fapt?
  De ce este o problemă să te rogi pentru călăuzirea lui Dumnezeu când în realitate nu vrei decât permisiunea de a face cum vrei ? „Patriarhi și profeți”, pp. 440, 441

 1. Citește Ieremia 42, 43. Ce greșeală imensă au făcut israeliții în această relatare și care a spus Dumnezeu că va fi rezultatul alegerii lor?

 1. Dacă vrem să primim sfatul lui Dumnezeu, ce trebuie să fim dispuși să facem? Iacov 1:22-25; Matei 7:24-27; Ezechiel 33:31
  Secțiunea II
 2. Care sunt cele trei moduri prin care Dumnezeu ne vorbește ca să ne ofere călăuzire?

 1. Adesea, când este o discuție despre un subiect precum machiajul sau consumul de vin, vei auzi o varietate de opinii contradictorii: „Nu contează”. „Abține-te în totalitate.” Cum poți ști care opinie este corectă?

 1. Cum poți să știi dacă ceea ce gândești este vocea Duhului Sfânt cu adevărat? Maleahi 3:6; Tit 1:2.
  Te va impresiona vreodată Duhul Sfânt în dezacord cu Cuvântul lui Dumnezeu?

Secțiunea III

 1. Isaia 58:11 spune că „Domnul te va călăuzi neîncetat.” În versetul 9 stă scris: „Tu vei chema și Domnul va răspunde.” Ce condiții sunt puse pentru împlinirea acestei făgăduințe? Isaia 58:1-11

 1. Povestește despre un timp în viața ta când Dumnezeu te-a îndrumat în mod specific..