[miercuri, 10 noiembrie] Fii tare

„Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.” Acest text nu se referă la cei care sunt copii ca vârstă, ci la cei care sunt copii în adevăr și în credință.

„Vă scriu, tinerilor fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. … V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.”

Aceste cuvinte de aprobare și de îndrumare sunt le adresate tuturor tinerilor care s-au îmbrăcat cu armura neprihănirii. Tineri și puternici, aceștia pot da niște lovituri uriașe pentru Dumnezeu, dacă se vor încrede doar în El. Cei mai în vârstă, cărora apostolul li se adresează cu „părinților”, au de făcut o lucrare hotărâtă ca să mențină stindardul sus; aceștia însă
simt presiunea poverii vieții și ar fi potrivit ca tinerii să fie încurajați să se califice pentru datoria lor, având experiență în cunoașterea lui Isus Hristos, astfel încât, dacă stindardul cade din mâna părinților, să fie în stare să-l prindă și să-l țină sus. „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.”

Sunt mulți tineri în vremea noastră care cercetează Scriptura ca pe o comoară ascunsă și care, găsind nestemata adevărului, vor face înțelese comorile Cuvântului și pentru mintea altora. Este privilegiul fiecărui tânăr să răspundă așteptării lui Isus Hristos. Îndemnul „fiți tari” se referă la mai mult decât puterea fizică; el se referă la faptul că mintea
trebuie antrenată să gândească și trebuie să fie menținută curată și puternică prin practicarea obiceiurilor temperate stricte. Tinerii angajați cu sinceritate în misiunea lor au biruit vrăjmașul, trăind religia lui Isus Hristos în fiecare zi din viața lor, aducându-L pe Hristos în activitățile și în bucuriile lor zilnice. Aceasta înseamnă că au devenit părtași la natura
divină.

Tinerii care s-au predat în slujba lui Dumnezeu se află în poziția de a lupta bărbătește în bătăliile Domnului. Tinerii să-L ia pe Hristos ca model și atunci vor face dreptate, vor iubi mila și vor umbla smeriți cu Dumnezeul lor. Vor deveni tot mai puternici și, la fel ca Daniel și ca tovarășii lui, își vor folosi timpul cât mai avantajos pentru a obține cunoștințe și experiențe de valoare. La cei tineri, sentimentele sunt cele mai arzătoare, memoria este cea mai puternică, iar inima, cea mai sensibilă la impresiile divine; în timpul tinereții, puterile mintale și fizice trebuie să răspundă acelor cerințe prin care se aduc mari îmbunătățiri în ochii lumii prezente și a aceleia care stă să vină.

Cu greu poate fi estimată cantitatea de cunoștințe valoroase care poată fi acumulată de tineri și de tinere; dar ca să ajungă la un standard înalt, aceștia trebuie să închidă ușa gândurilor degradante pe care Satana vrea să le sădească în mintea lor și să refuze să dea curs ispitelor lui. Tinerii pot dobândi ceea ce nu pot cumpăra cu aur prin cultivarea unui scop curat și puternic – acela de a se strădui să devină tot ceea ce Dumnezeu a plănuit ca ei să fie. Mintea trebuie să fie antrenată să rămână preocupată de temele corecte de gândire. Tinerii trebuie să studieze Scriptura și să aplice în viața lor zilnică regulile divine pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru îndrumarea lor. Acela care a îmbătrânit în slujba lui Dumnezeu ar putea să nu înțeleagă lucrurile care i se întâmplă în prezent, iar întâmplările recente pot să-i dispară în curând din memorie; dar mintea lui este întotdeauna trează în ce privește scenele și întâmplările din copilărie. Oh, dacă ar realiza tinerii cât de important este să-ți păzești mintea, să o păstrezi curată față de gândurile corupătoare și să-ți ferești sufletul de toate practicile degradante; căci curăția sau necurăția tinerilor se va reflecta la vârsta adultă.

Tinerii trebuie să se situeze în acea poziție în care să-și predea inima cu totul Domnului, în care să-L onoreze pe Dumnezeu cu tăria lor. Atunci, Dumnezeu îi va onora dându-le cunoștințe și înțelepciune. Astfel a procedat Daniel la curtea Babilonului, rămânând credincios principiului în mijlocul corupției păgânilor. „Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care-l bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.” – „The Youth’s Instructor”, 25 octombrie 189