[miercuri, 6 octombrie] Creșterea în har

Creșteți, însă, în har și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.” Este privilegiul tinerilor, pe măsură ce cresc în Isus, să crească în har spiritual și în cunoaștere. Putem să cunoaștem tot mai mult despre Isus printr-o cercetare interesată a Scripturii, urmând apoi căile adevărului și ale neprihănirii dezvăluite în paginile acesteia.

Aceia care cresc mereu în har vor fi statornici în credință și vor înainta. În inima fiecărui tânăr care și-a propus să fie un discipol al lui Isus Hristos trebuie să existe o dorință sinceră pentru a ajunge la cele mai înalte standarde creștine și pentru a fi un conlucrător cu Hristos. Dacă țelul lui este să se regăsească în numărul celor care vor fi găsiți fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu, va avansa în mod continuu. Singura modalitate de a rămâne statornic este progresul zilnic în viața divină. Credința va crește dacă va depăși îndoielile și obstacolele, atunci când se va cu ele. Adevărata sfințire este progresivă. Dacă vei crește în har și în cunoașterea lui Isus Hristos, vei folosi fiecare privilegiu și fiecare oportunitate pentru a câștiga o mai mare cunoaștere a vieții și a caracterului lui Hristos.

Credința ta în Isus crește pe măsură ce devii tot mai familiarizat cu Răscumpărătorul tău, meditând la viața Lui lipsită de păcat și la dragostea Sa infinită. Dumnezeu nu poate fi mai dezonorat decât este atunci când cineva mărturisește că este urmașul Lui în timp ce stă departe de El și nu este hrănit de Duhul Lui Sfânt. Când crești în har, îți va plăcea să participi la întâlniri religioase și vei mărturisi cu bucurie despre dragostea lui Hristos în fața adunării. Dumnezeu, prin harul Lui, îl poate face pe un tânăr să fie prudent și poate dărui copiilor cunoștință și experiență. Aceștia pot crește în har zilnic.

Nu ar trebui să îți cântărești credința în funcție de sentimentele tale. Examinează-ți îndeaproape inima și starea emoțiilor în raport cu Dumnezeu. Cercetează dacă ai dedicat momentele prețioase de peste zi pentru a-ți mulțumi sinele, căutând distracția, sau i-ai făcut pe alții fericiți. I-ai ajutat pe cei cu care ai legătură să aibă un devotament mai mare față de Dumnezeu și să aprecieze lucrurile veșnice? Ți-ai trăit religia acasă și ai dezvăluit harul lui Hristos prin cuvintele și prin purtarea ta? Ți-ai cinstit părinții printr-o ascultare plină de respect, păzind astfel porunca a cincea? Ți-ai îndeplinit micile îndatoriri zilnice cu bucurie și cu credincioșie, făcând tot ce poți pentru a ușura poverile altora? Ți-ai păzit buzele de rău și limba de înșelăciuni? L-ai cinstit pe Hristos, Răscumpărătorul nostru, care Și-a dat viața prețioasă ca noi să putem avea viața veșnică?

Nu neglijați, dragi tineri, ca la începutul zilei să vă rugați cu sinceritate lui Isus, astfel ca El să vă împartă putere și har, ca să rezistați ispitelor vrăjmașului, indiferent sub ce formă vor fi acestea; iar dacă vă rugați cu seriozitate, în credință și cu sufletul căit, Domnul vă va auzi rugăciunea. Trebuie însă ca, pe lângă rugăciune, să și vegheați. Isus a spus: „Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!”

Copiii și tinerii pot veni la Isus cu poverile și cu dilemele lor, iar El le va respecta cererile și le va oferi chiar lucrurile de care au nevoie. Fiți sinceri; fiți hotărâți. Prezentați făgăduințele lui Dumnezeu și credeți-le fără nicio îndoială. Nu așteptați să simțiți vreo emoție specială înainte să credeți că Domnul v-a răspuns. Nu căutați vreo modalitate anume prin care Domnul trebuie să lucreze pentru voi înainte de a crede că ați primit lucrurile pe care le-ați cerut de la El; încredeți-vă în Cuvântul Său și lăsați întreaga problemă în mâinile Domnului, având credința deplină că rugăciunea vă va fi onorată, iar răspunsul va sosi la timpul potrivit și exact cum Tatăl vostru ceresc vede că e spre binele vostru; apoi, trăiți-vă rugăciunea. Umblați smeriți și înaintați.

„Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană.” „Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El! Puii de leu duc lipsă și li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.” „Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare! Depărtează-te de rău și fă binele; caută pacea și aleargă după ea! Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul Își întoarce Fața împotriva celor răi, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ.”

Iată câteva făgăduințe extrem de generoase de care vă puteți bucura, dacă încetați să faceți răul și învățați să faceți binele. Trebuie să vă stabiliți țeluri înalte în viață, cum au făcut Iosif, Daniel și Moise; trebuie să luați în considerare costurile formării caracterului, iar apoi să construiți în timp și pentru veșnicie. Satana se va opune eforturilor voastre de a înainta. Calea noastră nu va fi întotdeauna netedă, însă putem găsi încurajări în făgăduințele lui Dumnezeu. Domnul Și-a dat cuvântul că ne va ajuta cu fiecare pas pe care îl facem spre neprihănire. Noi suntem slabi și nu suntem înțelepți, însă Dumnezeu a spus: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.” Învățați să fiți meticuloși, nu renunțați niciodată la Dumnezeu, stăruiți în slujirea Sa și veți învinge prin sângele Mielului.

Îndeplinind această lucrare pentru voi, veți avea o influență și asupra multor altor oameni cu care sunteți în relații. Ce bune sunt cuvintele rostite la timp! Cât de multă putere pot aduce un cuvânt de speranță, de încurajare și de determinare în direcția corectă pentru cineva care are înclinația de a alege cu ușurință obiceiuri imorale! Scopul ferm pe care îl aveți pentru a îndeplini principiile bune va avea o influență în a înclina viețile oamenilor în direcția corectă. Binele pe care îl puteți face nu are limită. Dacă faceți din Cuvântul lui Dumnezeu norma vieții voastre și vă conduceți acțiunile după poruncile Lui, toate scopurile și străduințele voastre în îndeplinirea datoriei vor fi o binecuvântare, și nu un blestem pentru alții, iar succesul vă va încununa eforturile. V-ați pus în legătură cu Dumnezeu. Sunteți onorați devenind conlucrători cu Isus; nu puteți primi o onoare mai mare decât binecuvântarea auzită din gura Mântuitorului: „Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău!” – The Youth’s Instructor, 1 septembrie 1886