[luni, 4 octombrie]

SECȚIUNEA III


Biblia ne dă multe exemple minunate despre oameni care au prețuit devoționalul zilnic petrecut alături de Dumnezeu. Acestea sunt exemple de binecuvântări de care Dumnezeu vrea să ne bucurăm. Timp de trei sute de ani, Enoh a umblat în comuniune continuă cu Dumnezeu. Chiar dacă trăia în mijlocul apostaziei, el I-a rămas credincios lui Dumnezeu. Enoh a fost atât de mult pe placul lui Dumnezeu, încât a fost înălțat la cer, ca un model pentru universul ceresc despre cum vor fi oamenii lui Dumnezeu la sfârșitul timpului.

În ciuda faptului că avea o îndeletnicire extrem de profitabilă și de solicitantă, prioritatea lui Avraam rămânea îndeplinirea devoționalelor de dimineață și seară. Iar Dumnezeu l-a făcut părintele celor credincioși.

Daniel, un student de excelență, și-a menținut viața devoțională pe tot parcursul anilor de studii. Acesta a fost secretul succesului lui în școală și în cariera care a urmat. Viața sa devoțională a ajuns să fie atât de bogată și de importantă pentru el, încât ar fi ales mai degrabă să moară decât să-și abandoneze practica devoțiunii zilnice – un model pentru cei care vor trăi în timpul strâmtorării.

Isus este Exemplul suprem în ceea ce privește viața devoțională.

Marcu 1:35 „A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo”.


Isus Își lua puterea din aceste ore de devoțional cu Dumnezeu. În fiecare dimineață, trecea prin îndatoririle zilnice cu înțelepciune, pentru a identifica răul și căutând putere ca să i Se opună.

Deși a fost păstor, muzician, soldat, fugar și împărat, David nu a lăsat nimic să-l despartă de devoționalele lui. O adevărată cunoaștere a Bibliei nu poate fi dobândită decât cu ajutorul aceluiași Duh prin care a fost dat Cuvântul. Iar pentru a câștiga această cunoaștere trebuie să trăim conform ei. Avem datoria de a ne supune tuturor lucrurilor pe care le poruncește Cuvântul lui Dumnezeu. —„Educație”, p. 189Psalmii 55:17
„Seara, dimineața și la amiază, mă voi ruga și voi striga, și El va auzi glasul meu”.


Psalmii 63:6 „Mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopții”.


David a descoperit că devoționalele îl pregăteau pentru confruntarea cu ispitele din fiecare zi.

Psalmii 119:11 „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”


Pe măsură ce devoționalele de dimineață ne vor îndruma pe parcursul zilei, vom deveni „împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători” (Iacov 1:22).

Iacov 1:23-25 „Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui”.


La fel ca David și Ieremia, vom descoperi că cea mai frumoasă perioadă din zi va fi atunci când vom practica devoționalul.


Psalmii 119:103 Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

  1. Gândește-te la câteva dintre lucrurile care, de obicei, îi țin treji pe tineri noaptea. În afară de faptul că îi lipsesc de timpul de dormit, cum mai pot dăuna aceste activități?

  1. Gândește-te la programul tău zilnic. Trebuie să-l modifici, ca să-ți faci timp pentru un devoțional de calitate? Dacă așa stau lucrurile, atunci modifică-l după cum este cazul, începând cu o oră potrivită de somn.
  2. Folosind planul general sugerat în cartea „Educație”, p. 258, scrie o rugăciune, la computer sau pe o foaie de hârtie, personalizând-o potrivit cu nevoile și cu circumstanțele tale actuale.
  3. Ce ar trebui să faci, dacă descoperi că nu ai niciun motiv pentru care să te rogi și nicio motivație să practici devoționalul?

Secțiunea II

  1. De ce este atât de important să studiem Scriptura cu spiritul corect?
  2. De ce studiul Bibliei nu este atât de atractiv pentru o persoană neconvertită?
    De ce este atât de atractiv pentru o persoană convertită?
  3. Ce ar trebui să faci dacă realizezi că depinzi de alți oameni pentru a studia Biblia?

  1. Scrie în cuvintele tale cum poți aplica sugestiile menționate în ultimele trei paragrafe ale acestei secțiuni

Secțiunea III


9 Citește „Hristos, Lumina lumii”/„Viața lui Iisus”, pp. 90, 362, 363. Gândește-te la viața devoțională a lui Isus. Cum ai putea să urmezi mai îndeaproape exemplul Lui?


Studiu suplimentar: Solii pentru tineret, pp. 246-268