[miercuri, 19 decembrie]

Am luat în discuție motivul pentru care Dumnezeu i-a dezvăluit lui Daniel o profeție atât de tulburătoare. La rubrica Repere, Isus ne oferă un posibil răspuns:
„V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33).

Putem avea pace, când știm că viitorul e plin de necazuri? Dumnezeu a cunoscut dinainte acele necazuri și cunoaște modalitatea fie de a scăpa de ele, fie de a trece prin ele. Ești dispus să Îi încredințezi lui Dumnezeu viitorul tău?

Repere

„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte.” (Daniel 12:1)

„Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?” (Numeri 23:19)

„Din toate vorbele bune pe care le spuse- se casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită: toate s-au împlinit.” (Iosua 21:45)

„V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit
lumea.” (Ioan 16:33)

„Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă.” (Psalmii 27:5)