[marți, 14 decembrie]

În pasajul de la rubrica Flash, Ellen White se referă la problemele pe care le cauzează cornul cel mic prin profanarea Sanctuarului și încercarea de a desființa jertfele. Dumnezeu însă avea să purifice sanctuarul și să-l reconsacre scopului său. Dumnezeu va repune lucrurile pe făgașul lor. Va face acest lucru prin intermediul judecății. Ce lucruri îți vin în minte când te gândești la judecată?
Într-o competiție, după ce arbitrii judecă ce s-a întâmplat pe parcursul jocului, cineva este declarat învingător. Dumnezeu i-a declarat învingători pe toți cei care Îl iubesc și păzesc poruncile Sale. Chiar dacă trebuie să luptăm din greu, când va veni judecata vom fi reabilitați și declarați învingători.

Flash

„Printr-o altă viziune s-a făcut mai multă lumină asupra evenimentelor viitorului. La încheierea acestei viziuni, Daniel l-a auzit «pe un sfânt vorbind; și un alt sfânt l-a întrebat pe cel care vorbea: În câtă vreme se va împlini vedenia?» (Daniel 8:13). Răspunsul care i-a fost dat, «până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi sfântul locaș va fi curățit!» (Daniel 8:14) l-a încurcat și mai mult.” (Profeți și regi, p. 554)