[miercuri, 7 octombrie]

Citește textele de la rubrica Repere și caută cu ajutorul unei concordanțe și alte texte despre pocăință. Completează afirmațiile următoare:

Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul pentru că ____________________

Pocăința înseamnă _________________________

Dacă nu ne pocăim, Dumnezeu va ___________________________

Repere

„Pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel?” (Ezechiel 33:11)

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta Fața Mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara.” (2 Cronici 7:14)

„De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: «Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.»” (Matei 4:17)

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.” (2 Petru 3:9)