[miercuri, 30 septembrie]

Versetele biblice de la rubrica Repere ne reamintesc faptul că experiența lui Ieremia nu era unică. Dumnezeu îi cheamă pe toți credincioșii să facă o lucrare specială pentru El. Ne cunoaște atât de bine, încât chiar dinainte de a ne naște, El știe ce ne va da de făcut și ne avertizează că îndeplinirea misiunii nu va fi întotdeauna ușoară. Vom deveni antipatici sau vom avea probleme.
Treaba ta e să afli care e misiunea ta și să o îndeplinești cât de bine poți – stând de partea lui Dumnezeu și când vremurile sunt grele.

Repere

„Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau, și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.” (Psalmii 139:15,16)

„Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și chemat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:29-31)

„Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.” (2 Timotei 4:12)

„Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, va vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.” (Matei 5:11,12)