[marți, 29 septembrie]

Tuturor ne plac încurajările. Biblia e plină de mesaje de speranță și de promisiuni. Dar există și momente când e nevoie să fie arătat păcatul și să fie avertizați oamenii cu privire la consecințele faptelor lor.

„Profeți ai distrugerii” există nu numai în biserică, ci și în lume. Oamenii de știință ne avertizează în privința pericolelor distrugerii mediului înconjurător și prezic faptul că se vor întâmpla lucruri groaznice dacă nu ne îndreptăm comportamentul. Asemenea mesajului predicatorilor care avertizează că Dumnezeu va pedepsi păcatul, aceste predicții științifice pot fi înspăimântătoare. Dar aces- tea pot să ne și motiveze să ne schimbăm atitudinea.

Conform rubricii Flash, ce a oferit Dumnezeu pentru a contrabalansa partea negativă a mesajului lui Ieremia?

„Timp de patruzeci de ani, Ieremia avea să stea înaintea poporului ca martor de partea adevărului și a neprihănirii. […] Disprețuit, urât, respins de oameni, în cele din urmă avea să fie martor al împlinirii literale a propriilor profeții… și să împărtășească durerea și vaiul care aveau să urmeze distrugerii cetății blestemate. Totuși, în mijlocul distrugerii generale…, lui i-a fost deseori îngăduit să privească dincolo de scenele dureroase ale prezentului, la perspectivele glorioase ale viitorului, când poporul lui Dumnezeu va fi răscumpărat din țara vrăjmașului și sădit iarăși în Sion.” (Profeți și regi, p. 408*)