[duminică, 27 septembrie]

Dumnezeu nu l-a chemat pe Ieremia la o misiune simplă, care să-i determine ușor pe cei din Iuda să-l urmeze. Misiunea lui era să le spună că, din cauză că se răs- culaseră împotriva Domnului, vor fi pedepsiți.
Oamenilor, de obicei, nu le place să li se spună că greșesc. Dumnezeu l-a avertizat pe Ieremia de la început că mesajul lui va stârni antipatie, iar oamenii îl vor respinge. Ieremia nu a pornit de capul lui să enerveze lumea – ci a făcut ceea ce Dumnezeu îi spusese să facă, și a avut de suferit.
Ce promisiune i-a făcut Dumnezeu lui Ieremia? Rescrie în cuvintele tale Ieremia 1:19.

Caz în studiu

Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul dintre preoţii din Anatot, din teritoriul lui Beniamin. 2 Cuvântul Domnului a venit la el în al treisprezecelea an al domniei lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, 3 şi în zilele lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, până în luna a cincea a anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, când locuitorii Ierusalimului au fost duşi în captivitate.

4 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

5 – Mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoşteam[a],
şi mai înainte să fi ieşit din pântecele ei, te pusesem deoparte
şi te făcusem profet al neamurilor.
6 Eu am răspuns:

– Ah, Stăpâne Doamne, eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt doar un copil!

7 Însă Domnul mi-a zis:

– Nu spune că eşti un copil, căci vei merge la toţi aceia la care te voi trimite şi le vei spune tot ce-ţi voi porunci. 8 Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul.

9 Apoi Domnul Şi-a întins mâna, mi-a atins gura şi mi-a zis:

– Iată, pun cuvintele Mele în gura ta. 10 Astăzi te pun peste neamuri şi peste regate ca să smulgi şi să dărâmi, să distrugi şi să nimiceşti, să zideşti şi să plantezi.

11 Cuvântul Domnului a venit la mine şi m-a întrebat:

– Ce vezi, Ieremia?

– Văd un toiag din lemn de migdal, i-am răspuns eu.

12 – Ai văzut bine, mi-a zis Domnul, căci Eu veghez[b] ca să împlinesc Cuvântul Meu.

13 Cuvântul Domnului a venit la mine a doua oară şi mi-a zis:

– Ce vezi?

– Văd un cazan clocotind, care se revarsă dinspre nord, i-am răspuns eu.

14 – Dinspre nord va izbucni dezastrul peste toţi cei ce locuiesc în ţară, mi-a zis Domnul. 15 Căci iată, voi chema toate clanurile regatelor din nord, zice Domnul.

Ele vor veni şi îşi vor aşeza fiecare tronul
la intrările porţilor Ierusalimului.
Vor veni şi vor lupta împotriva tuturor zidurilor ce-l împrejmuiesc
şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.
16 Voi rosti asupra lor judecăţile Mele
pentru tot răul pe care l-au săvârşit,
căci M-au părăsit,
au ars tămâie altor dumnezei
şi s-au închinat lucrărilor făcute de mâinile lor.
17 Tu dar încinge-ţi coapsele! Ridică-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac Eu să tremuri înaintea lor. 18 De astăzi vei fi o cetate întărită, un stâlp de fier şi un zid de bronz, ca să stai împotriva întregii ţări, împotriva regilor lui Iuda, a conducătorilor lui, a preoţilor şi a poporului ţării. 19 Ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor învinge, căci Eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul. (Ieremia 1)

 

Fișă de studiu

  1. Care a fost prima reacție a lui Ieremia când Dumnezeu l-a chemat să devină profet? De ce crezi că a reacționat în acest fel?
  2. Cât de departe în trecut au debutat planurile lui Dumnezeu cu Ieremia? Ce îți spune acest lucru cu privire la planurile lui Dumnezeu pentru viața ta?
  3. Dacă Dumnezeu l-a ales pe Ieremia ca profet dinainte de a se naște, avea el cu adevărat libertatea să refuze?
  4. Care a fost misiunea specială încredințată de Dumnezeu lui Ieremia? Ce atitudine crezi că avea Ieremia în legătură cu chemarea la o astfel de lucrare?
  5. Ce avertizări i-a dat Dumnezeu lui Ieremia?