[miercuri, 23 septembrie]

Citește textele de la rubrica Repere și alege unul care ți se adresează în mod direct. Roagă-te ca, în această săptămână, să întâlnești pe cineva care vrea să-L cu noască pe Dumnezeu, dar nu știe de unde să înceapă. Pregătește-te să-i împărtășești câteva pasaje biblice frumoase despre cum poate Cuvântul lui Dumnezeu să schimbe inimi și vieți.

Repere

„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu înțelepciune.” (Iosua 1:8)

„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea Ta este în fundul inimii mele.” (Psalmii 40:8)

„Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” (Psalmii 119:18)

„Depărtează-mă de calea necredincioșiei către Tine și dă-mi îndurarea ta, ca să urmez Legea Ta!” (Psalmii 119:29)

„Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire.” (Psalmii 119:165)

„Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele.” (1 Ioan 5:3)

„Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta nici la stânga.” (Iosua 23:6)