[marți, 15 septembrie]

Citește paragraful din Profeți și regi care alcătuiește rubrica Flash.

„Deși născut dintr-un împărat nelegiuit și asaltat de ispitele de a merge pe urmele tatălui său, cu ajutorul celor câțiva slujitori care-l încurajau în direcția cea bună, [Iosia] a putut rămâne credincios Dumnezeului lui Israel. Avertizat de rătăcirile generațiilor trecute, a ales să facă ce e bine, în loc să coboare în adâncimea păcatului și a degradării unde căzuseră tatăl și bunicul lui.” (Profeți și regi, p. 384)

Gândește-te la moștenirea de credință pe care ai primit-o. Cum ți-au modelat părinții și conducătorii umblarea cu Dumnezeu? Care ar fi câteva modele pe care ai vrea să le urmezi? Care ar fi câteva tipare pe care ai vrea să le eviți?

Modele de urmat: ____________________

Tipare de evitat: _____________________