Textul-cheie, din 2 Cronici 33: 12,13, arată cum Dumnezeu va folosi orice mijloc necesar pentru a-i aduce pe copiii Săi înapoi, într-o relație corespunzătoare cu El. Evident, ne aparține decizia de a răspunde la apelul lui Dumnezeu – la glasul Său blând și liniștit sau la strigătul de trezire al disciplinei. Manase a răspuns la urletul brutal al faptului de a fi prins, torturat și ridiculizat. Amon a ales să nu răspundă în niciun fel. Sunt aspecte din viața ta în care ai avea nevoie de un strigăt de trezire? Care sunt aceste aspecte?

Text-cheie

„Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni, și Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.” (2 Cronici 33:12,13)