[sâmbătă, 12 septembrie]

Oameni noi, vremuri noi

Referința biblică: 2 Împărați 21 și 22; 2 Cronici 33

Comentariu: Profeți și regi, capitolul 32

 

Text-cheie

„Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni, și Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.” (2 Cronici 33:12,13)

 

Rezolvă ceea ce ți se cere la rubrica Ce părere ai? din acest studiu. Pe care dintre calități ai ales-o ca fiind prima ca importanță în caracterul unui conducător? De ce? În 1 Petru 5:6 ni se promite că succesul și viața îmbelșugată vor fi rezultatul smereniei. Citește acest pasaj și redă-l apoi în propriile cuvinte. Meditează la viața personajelor biblice care au con- firmat acest principiu.

Ce părere ai?

Care crezi că sunt cele mai valoroase calități ale unui conducător? Pune-le în ordinea importanței
(1 – cea mai importantă, 8 – cea mai puțin importantă).

__ încrezător

__ compătimitor

__ umil

__ lipsit de egoism

__ curajos

__ onest

__ înțelept

__ perseverent

Care sunt primele trei calități pe care le-ai considerat importante pentru un conducător? Explică de ce le-ai ales tocmai pe acelea. Pe cine cunoști care deține aceste calități și cum i-ai văzut în acțiune aceste atribute personale?