Alte rubrici din studiu

Știai că?

Sanherib, împăratul Asiriei, s-a aflat pe tronul imperiului său timp de 24 de ani. În această perioadă, Asiria a fost cea mai puternică și cea mai de temut națiune în acea parte a lumii. Tatăl lui Sanherib, Sargon, a învins Regatul din Nord al lui Israel și a dus în sclavie 27 000 de israeliți. Cei care au fost deportați probabil că au fost puși la muncă, să sape canale prin noua capitală a Asiriei, Ninive. Sanherib i-a înfrânt și pe babilonieni, dar pe regele Ezechia, din Iuda, nu l-a putut înfrânge, cu toate că Iuda
era un popor mic și deloc puternic. Încrederea în Dumnezeu i-a făcut pe Ezechia și poporul său în stare să rămână neclintiți în fața unui tiran care i-a învins pe toți ceilalți.

 

Cu alți ochi

„Nu îți irosi viața în îndoieli și temeri; implică-te în lucrarea care îți stă înainte, fiind sigur că îndeplinirea corectă a responsabilităților prezente reprezintă cea mai bună pregătire pentru orele și veacurile care vor veni.” – Ralph Waldo Emerson, poet, eseist și filosof american, secolul XIX

„Dobândim putere, curaj și încredere cu fiecare experiență în care ne oprim să privim frica drept în ochi. […] Trebuie să facem ceea ce credem că nu putem.” – Eleanor Roosevelt, Prima Doamnă a Statelor Unite, militantă pentru drepturile omului, diplomat la Națiunile Unite, secolul XX