Alte rubrici din studiu

Știai că?

Cuvintele „redeșteptare” și „reînviorare” sunt adesea folosite cu referire la faptul de a-i face pe oameni să se entuziasmeze de lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, una dintre defi- nițiile date de dicționar este „un timp de trezire a interesului pentru religie”. Biblia nu folosește niciodată cuvintele „redeșteptare” sau „reformă”. Acestea au primit un sens religios în perioada modernă. Totuși Biblia descrie câteva perioade în istoria lui Israel pe care le-am putea denumi „perioade de reformă”.
Au fost situații în care Israel era departe de Dumnezeu, dar un conducător puternic – de obicei un rege sau un profet – îi conducea pe oameni din nou aproape de Dumnezeu, aceștia entuziasmân- du-se la ideea de a-I sluji și a I se închina Lui.

 

Cu alți ochi

„Dacă mergi alături de Isus, în Duh, nu trebuie să te temi că vei merge prea departe. Niciun credincios nu a mers atât de departe, cât ar fi vrut Dumnezeu să meargă.” – A. A. Allen, evanghelist american, secolul XX

„Așa cum un foc mare începe cu o scânteie între niște crengi sau bețe uscate, o reformă amplă este precedată de rugăciunile a câtorva suflete ascunse și aparent insignifiante.” – Gary Amirault, scriitor și vorbitor american, secolul XX