[miercuri, 26 august]

Citește și meditează la versetele ce alcătuiesc rubrica Repere.

„Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. «Nu!» au zis ei, «ci să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre.»” (1 Samuel 8:19,20)

„Să nu te iei după mulțime ca să faci rău; și la jude- cată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți, ca să abați dreptatea.” (Exodul 23:2)

„Să nu vă faceți idoli; să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stâlp de aducere-aminte; să nu puneți în țara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinați înaintea ei, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.” (Leviticul 26:1)

„«Pleacă, Satano», i-a răspuns Isus. «Căci este scris: Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.»” (Matei 4:10)

Există câteva teme comune. Una dintre ele este apelul lui Dumnezeu de a evita să cădem victime presiunii de grup. Care sunt celelalte subiecte comune?

Încă nu ești sigur? Atunci citește Apocalipsa 14:6,7 ca sugestie de răspuns. Aceasta este baza de la care va porni lupta finală pe pământ.

6 Am văzut un alt înger, care zbura în înaltul cerului. El avea de vestit Evanghelia veşnică celor ce trăiesc pe pământ – la fiecare neam, seminţie, limbă şi popor. 7 El spunea cu glas puternic: „Fiţi temători de Dumnezeu şi daţi-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecăţii Lui! Închinaţi-vă Celui Ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele de apă!“