[marți, 25 august]

Pasajul de la rubrica Flash pare o secvență dintr-un film SF.

„Aceasta a fost, într-adevăr, o perioadă de mare pericol pentru poporul ales. Numai câțiva ani mai erau și cele zece seminții ale lui Israel aveau să fie împrăștiate printre popoarele păgâne. Iar în Iuda perspectiva era întunecată. Forțele binelui slăbeau cu repeziciune, iar forțele răului se înmulțeau. Prorocul Mica, văzând situația, a fost silit să exclame: «S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni… Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini» (Mica 7:2,4). «De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță», zice Isaia, «am fi ajuns ca Sodoma și… Gomora» (Isaia 1:9).” (Profeți și regi, p. 324)

Conform afirmațiilor lui Ellen White, forțe întunecate satanice păreau să iasă învingătoare în lupta pentru Israel și Iuda. Stai acum puțin și gândește-te la lumea în care trăim noi. Dacă nu L-ai fi cunoscut pe Dumnezeu, cum ai fi găsit speranță în haosul din lumea noastră? Care e rolul creștinilor într-o lume ca aceasta?