[duminică, 9 august]

După ce ai citit istoria chemării lui Isaia, care crezi că e cea mai importantă lecție care reiese din acest pasaj? Există două cuvinte esențiale: pocăință și iertare. Pocăința este actul recunoașterii păcatului și conștientizarea faptului că avem nevoie de un Salvator care să ne scoată din acel păcat. Iertarea este actul lui Dumnezeu de îndreptare și de refacere a relației noastre cu El. De asemenea, noi vedem că Dumnezeu e dispus să ne ierte de păcate, astfel încât putem porni în lucrarea pe care a rezervat-o pentru noi.
Textul este clar: iertarea și îndreptățirea vin direct de la Dumnezeu, așa cum îngerul a luat cărbunele și l-a pus pe buzele lui Isaia.

 

Caz în studiu

În anul morţii regelui Uzia, L-am văzut pe Stăpânul şezând pe un tron înalt şi măreţ, marginea mantiei Lui umplând Templul. 2 Deasupra Lui stăteau serafimi. Fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau. 3 Strigau unul către altul şi ziceau:

„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oştirilor!

Întreg pământul este plin de slava Lui!“

4 Uşorii şi pragurile s-au cutremurat de glasul lor, iar Casa s-a umplut de fum. 5 Am strigat:

„Vai de mine! Sunt pierdut!

Căci sunt un om cu buze necurate,

şi trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate,

iar ochii mei au văzut pe Împăratul, Domnul Oştirilor!“

6 Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. 7 Mi-a atins gura cu el şi a zis:

„Iată! Cărbunele acesta ţi-a atins buzele.

Acum vina ta este dată la o parte şi păcatul tău este ispăşit.“

8 Apoi am auzit glasul Stăpânului, întrebând:

– Pe cine să trimit? Cine va merge pentru Noi?

– Iată-mă! Trimite-mă! am zis eu.

9 El a zis:

– Du-te la cei din poporul acesta şi spune-le:

„Să ascultaţi întruna, dar să nu înţelegeţi
şi să priviţi mereu, dar să nu pricepeţi!“
10 Împietreşte inima celor din acest popor!
Fă ca urechile lor să audă greu şi închide-le ochii,
ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile,
să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine şi să fie vindecaţi!
11 Atunci am întrebat:

– Până când, Stăpâne?

El mi-a răspuns:

– Până când cetăţile vor fi prefăcute în ruină
şi vor fi lipsite de locuitori,
până când casele vor rămâne goale,
iar ogoarele devastate şi pustii;
12 până când Domnul îi va trimite pe toţi departe,
iar ţara va rămâne în întregime părăsită.
13 Chiar dacă o zecime va rămâne în ea,
aceasta va fi pustiită din nou.
Dar aşa cum unui terebint sau unui stejar
îi rămâne buturuga atunci când este tăiat,
tot aşa sămânţa sfântă va fi ca o buturugă în ţară. (Isaia 6)

 

Fișă de studiu

  1. Care sunt acțiunile întreprinse de Dumnezeu în acest fragment, care arată cum ne-a oferit Dumnezeu harul Său?
  2. De ce lucru a devenit conștient Isaia, care a făcut posibil ca Dumnezeu să-l folosească?
  3. Subliniază versetul care crezi că e cel mai important din întregul capitol. Ai mai citit vreodată acest capitol? Care sunt elementele importante pe care le-ai aflat cu privire la chemarea lui Isaia?
  4. De ce crezi că e important să înțelegi cine ești și ce ești chemat să faci?
  5. Ce crezi tu că te cheamă Dumnezeu să faci în această viață?