[miercuri, 5 august]

Dumnezeu ne iubește infinit. El depune mari eforturi pentru a menține vie relația cu noi. Chiar și atunci când Satana încearcă să ne distragă atenția, Dumnezeu ni Se descoperă și vorbește cu noi prin intermediul Cuvântului Său. Citește versetele de la rubrica Repere. Ce ne spun ele cu privire la Dumnezeu? Care text te-a impresionat cel mai mult? De ce?

„Domnul mi Se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea.»” (Ieremia 31:3)

„Eu îți șterg fărădelegile ca un nor, și păcatele ca o ceață; întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.” (Isaia 44:22)

„«Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă voi ierta abaterile.» «Iată-ne, venim la Tine, căci Tu ești Domnul, Dumnezeul nostru.» «În adevăr, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri și de la mulțimea munților; în adevăr, în Domnul, Dumnezeul nostru, este mântuirea lui Israel».” (Ieremia 3:22,23)

„Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Fața de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.” (Isaia 54:8)

„Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.” (Faptele 3:19)

Ieremia 3:22,23 constituie invitația lui Dumnezeu adresată lui Israel de a se întoarce la El, dar și promisiunea Sa de a-l ierta. Aceste versete includ și răspunsul din partea lui Israel. Tu cum ai răspuns la invitația lui Dumnezeu?