[marți, 4 august]

La rubrica Flash, citatul din Ellen White exprimă ideea că Dumnezeu nu era singurul care aspira la iubirea lui Israel. Satana era foarte activ în încercarea de a strica relația pe care Dumnezeu o avea cu poporul Său. Citește acest pasaj și taie cu o linie lucrurile pe care crezi că le-a făcut Satana în încercarea de a-l ține pe Israel departe de Dumnezeu.
Ce încearcă Satana să facă pentru a distruge și relația ta cu Dumnezeu? Îi reușește?

Flash

„În ciuda eforturilor lui Satana de a împiedica planul lui Dumnezeu pentru Israel, chiar în orele cele mai întunecate ale istoriei lui, când se părea că forțele răului erau gata să câștige, Domnul S-a descoperit pe Sine în mod îndurător. El a așezat înaintea lui Israel lucrurile care erau spre binele națiunii. […] Domnul îi tratase cu dragoste, îndrumându-i prin prorocii Săi, dând învățătură după învățătură, poruncă după poruncă.” (Profeți și regi, p. 296)