[sâmbătă, 11 iulie]

Făcătorul de minuni

Referința biblică: 2 Împărați 4

Comentariu: Profeți și regi, capitolul 19

Text-cheie

„Iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu.” (2 Împărați 4:9)

Citește pasajul următor, din Matei 12:38-42, și apoi discutați în grupă cum ar putea răspunsul dat de Isus fariseilor să vă ajute să rezolvați exercițiul de la rubrica Ce părere ai?. Ce afirma, de fapt, Isus în răspunsul Său?

Matei 12:38-42

38 Atunci, unii din cărturari şi din farisei au luat cuvântul şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!” 39 Drept răspuns, El le-a zis: „Un neam viclean şi preacurvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. 40 Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului. 41 Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona. 42 Împărăteasa de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon.

Ce părere ai?

Ce părere ai despre următoarele afirmații? Notează adevărat (A) sau fals (F) în dreptul fiecăreia.

__ Astăzi, Dumnezeu face la fel de multe minuni ca în vremurile biblice.

__ De multe ori, avem parte de minuni, dar nu ne dăm seama.

__ Dacă am avea mai multă credință, am vedea mai multe minuni.

__ Dacă am vedea mai multe minuni, am avea mai multă credință.

__ Cea mai mare minune este salvarea, mântuirea noastră.

__ Nu există minuni.

__ Credința îți poate șterge orice îndoială pe care ai avut-o vreodată.

__ Credința va face ca totul în viața ta să devină mai ușor.

__ Vindecătorii prin credință de la televizor sunt autentici făcători de minuni.

__ Dacă am crede cu adevărat în minuni, nimeni n-ar mai muri de foame pe glob.