[duminică, 12 iulie]

Recapitulează cele patru minuni din 2 Împărați 4. Încearcă să găsești pentru fiecare o altă minune similară tot din Biblie.

Minunea înmulțirii uleiului văduvei se aseamănă cu ___________

Minunea vindecării fiului sunamitei este similară cu ____________

Minunea cu ciorba otrăvitoare este asemănătoare cu _________

Minunea hrănirii a o sută de persoane se aseamănă cu _________

 

Caz în studiu

Uleiul văduvei: „O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor i-a strigat lui Elisei: «Robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul; și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi.» Elisei i-a zis: «Ce pot să fac pen- tru tine? Spune-mi, ce ai acasă?» Ea a răspuns: «Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn.»

Și el a zis: «Du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi; toarnă din untdelemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline.»” Fiul înviat al femeii sunamite: „Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei: «Iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu.» […] Și el [Elisei] a zis: «Cheam-o!» Ghehazi a chemat-o, și ea a venit la ușă. Elisei i-a zis: «La anul pe vremea aceasta, vei ține în brațe un fiu.» […]

Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui. […] Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil. Și copilul a strănutat de șapte ori și a deschis ochii. Elisei l-a chemat pe Ghehazi și a zis: «Cheamă pe sunamită.» Ghehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei, care a zis: «Ia-ți fiul!»”

Moartea în oală: „Elisei s-a întors la Ghilgal, și în țară bântuia o foamete. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său: «Pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor!» […] Au dat oamenilor acelora să mănânce. Dar, cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat: «Omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală!» Și n-au putut să mănânce. Elisei a zis: «Luați făină.» A aruncat făina în oală și a zis: «Dă oamenilor acestora să mănânce.» Și nu mai era nimic vătămător în oală.”

Hrană pentru o sută de oameni: „A venit un om din Baal-Șalișa. A adus pâine din cele dintâi roade omului lui Dumnezeu, și anume douăzeci de pâini de orz și spice noi în sac. Elisei a zis: «Dă oamenilor acestora să mănânce.» Slujitorul său a răspuns: «Cum pot să dau din ele la o sută de inși?» Dar Elisei a zis: «Dă oamenilor să mănânce; căci așa vorbește Domnul: Vor mânca și va mai rămâne.» Atunci, le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai și rămas, după cuvântul Domnului.” (2 Împărați 4:1-4,8,9,15,16,32,35,36,38-44)

 

În 2 Regi 4, sunt relatate patru minuni. Citește-le și apoi răspunde la următoarele întrebări:

  1. Care dintre cele patru minuni crezi că a fost cea mai mare? De ce?
  2. Ce te impresionează cel mai mult în fiecare relatare? Explică de ce.
  3. Ce au în comun toate aceste patru situații? Care sunt aspectele specifice fiecăreia?
  4. Ai auzit de vreo minune modernă care să se asemene cu acestea din 2 Împărați 4?
  5. Ce ne spun aceste minuni cu privire la Elisei?
  6. Ce ne spun aceste minuni despre Dumnezeu?