[miercuri, 8 iulie]

După ce ai citit textele de la rubrica Repere, scrie o mică schiță sau nuvelă care să ilustreze lecțiile pe care le conțin aceste texte.

Repere

„Avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă; cine face milostenie s-o facă cu bucurie.” (Romani 12:6-8)

„Am găsit cu cale să fac cunoscute semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel preaînalt față de mine. Cât de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui! Împărăția Lui este o împărăție veșnică, și stăpânirea Lui dăinuie din neam în neam!” (Daniel 4:2,3)

„Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare.” (1 Timotei 4:8)

„Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvântează. Când are a face cu cei batjocoritori, Își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har.” (Proverbele 3:33,34)

„Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui.” (1 Petru 2:21)