[marți, 7 iulie]

În capitolul 16 din Profeți și regi, Ellen White amintește un număr de personaje mai puțin cunoscute care au urmat la tron după Ahab. Citește întregul capitol 16. Identifică următoarele personaje și notează rolul pe care l-au avut:

Ahazia _____________________

Ioram (fratele lui Ahazia) ______

Ieroboam __________________

Iosafat ____________________

Ioram (fiul lui Iosafat) _________

Atalia _____________________

Iehu ______________________