[miercuri, 1 iulie]

Aplică la viața ta textele de la rubrica Repere, completând afirmațiile de mai jos:

„Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor…” (Matei 5:16). O modalitate prin care pot face ca lumina mea să strălucească astăzi este: ________________________

„Fiecare dintre voi să se uite… la foloasele altora.” (Filipeni 2:4) Persoana ale cărei interese Dumnezeu mă cheamă astăzi să le urmăresc este: __________________________

„Voi însă, iubiți-i pe vrăjmașii voștri…” (Luca 6:35). Dat fiind faptul că Dumnezeu mi-a dat această poruncă, astăzi voi face următoarele lucruri: _________________________

 

Repere

„Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei 5:16)

„Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte.” (Proverbele 21:6) „Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.” (Filipeni 2:4)

„Voi însă, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii Celui Preaînalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori, și cu cei răi.” (Luca 6:35)

„Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2 Corinteni 5:10)