[sâmbătă, 27 iunie]

Slujire superficială

Referința biblică: 1 Împărați 21; 2 Împărați 9

Comentariu: Profeți și regi, capitolul 16

 

Text-cheie

„N-a fost nimeni care să se fi vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl ațâța la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții, pe care-i izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.” (1 Împărați 21:25,26)

 

Într-un grup restrâns de prieteni, spune cum ai completat afirmațiile de la rubrica Ce părere ai?.

Fă următorul test de slujire, completând afirmațiile de mai jos:

1. Cred că cel mai bun exemplu de slujire dezinteresată pe care îl cunosc eu este ___________

2. Cel mai important motiv pentru care tinerii nu se implică în activități de slujire este acela că  __________________

3. Cea mai mare răsplată a slujirii este ___________

4. În afară de Hristos, cea mai altruistă persoană din Biblie este _____________

5. Cea mai egoistă persoană din Biblie este ________________

6. Faptul de a-i sluji pe alții mă face să mă simt ____________

 

Apoi citește următoarele texte și discutați ce afirmă ele cu privire la slujirea creștină:

Psalmii 34:14

Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea!

Matei 25:34-40.

Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine.’ Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?’ Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.’

1 Corinteni 9:19

Căci, măcar că sunt slobod faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor, ca să câştig pe cei mai mulţi.

1 Timotei 6:18,19

Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă.

Iacov 2:17

Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.

1 Petru 2:12

Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.