[luni, 29 iunie]

Gândește-te la modul în care e amintit în istorie Ahab („N-a fost nimeni care să se fi vândut ca să facă ce este rău înaintea Dom- nului, ca Ahab… El a lucrat în chipul cel mai urâcios.”) Dacă ar fi să existe un text pe care oamenii să-l citească despre tine peste o mie de ani, un verset care să rezume moștenirea spirituală lăsată de tine, ce cuvinte ar conține acesta?

Scrie-l mai jos: __________________________________