[sâmbătă, 20 iunie]

Rezumatul unei vieți

Referința biblică: 1 Regi 22; 2 Cronici 17 – 21

Comentariu: Profeți și regi, capitolul 15

 

Text-cheie

„El a umblat în toată calea tatălui său, Asa, și nu s-a abătut deloc de la ea, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Numai că înălțimile n-au fost îndepărtate: poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi.” (1 Regi 22:43)

 

Activitatea de ierarhizare de la rubrica Ce părere ai? te provoacă să identifici cele mai importante coordonate ale unei conduceri eficiente. De multe ori, credem că liderii știu clar ce trebuie să facă în timpul unei crize, însă citește 2 Cronici 20:12 și observă ce i-a spus Iosafat lui Dumnezeu în timp ce dușmanii se apropiau. Poate fi fapta aceasta dovada că cel în ca- uză e un mare conducător? În ce fel?

O, Dumnezeul nostru, oare nu-i vei judeca Tu? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care vine împotriva noastră! Noi nu ştim ce să ne facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi către Tine!“ (2 Cronici 20:12)

Ce părere ai?

Care sunt caracteristicile unei conduceri inspirate de Dumnezeu? Ierar- hizează următoarele aspecte, în funcție de importanța lor pentru o bună guvernare (1 – cel mai important; 6 – cel mai puțin important).

__ pacea și siguranța cetățenilor

__ învățătura și înțelepciunea spirituală

__ forța și protecția militară

__ conducerea carismatică

__ distingerea clară a binelui de rău

__ multă bogăție

Din ce motive ai ales această ierarhie?