[duminică, 21 iunie]

Secțiunea Caz în studiu descrie o etapă dintr-o bătălie, demonstrând că Iosafat era un conducător inspirat de Dumnezeu. Răspunde la întrebările de la secțiunea Fișă de studiu și citește despre evenimentele principale ale domniei lui Iosafat. Compară stilul de conducere al lui Iosafat cu al celorlalți conducători din Biblie. Potrivit cu Ioan 20:30,31 și 2 Timotei 3:16,17. Toate istorisirile din Scriptură sunt valabile pentru noi, cei de azi. Pe măsură ce afli mai multe despre acest mare rege, ce mesaj crezi că îți transmite Dum- nezeu prin intermediul pasajului studiat săptămâna aceasta?

Caz în studiu

După o vreme, moabiţii şi amoniţii împreună cu nişte meuniţi[a] au pornit la război împotriva lui Iehoşafat. 2 Mesagerii au venit la Iehoşafat şi l-au înştiinţat zicându-i: „O mare mulţime vine împotriva ta de dincolo de mare[b], din Edom[c], şi au ajuns la Haţaţon-Tamar, care este En-Ghedi.“ 3 Iehoşafat s-a temut. El s-a hotărât să-L întrebe pe Domnul şi a vestit un post în tot ţinutul lui Iuda. 4 Cei din Iuda s-au adunat ca să ceară ajutor de la Domnul. Da, ei au venit din toate cetăţile lui Iuda ca să ceară ajutor de la Domnul. 5 Iehoşafat a stat în adunarea lui Iuda şi a Ierusalimului, la Casa Domnului, înaintea curţii celei noi 6 şi a zis:

„Doamne, Dumnezeul strămoşilor noştri, oare nu Tu eşti Dumnezeu în ceruri? Oare nu Tu stăpâneşti peste toate regatele neamurilor? În mâna Ta este puterea şi tăria şi nimeni nu Ţi se poate împotrivi! 7 Oare nu Tu, Dumnezeul nostru, eşti Cel Care i-ai izgonit pe locuitorii acestei ţări dinaintea poporului Tău, Israel, şi n-ai dat-o Tu, pentru totdeauna, seminţei[d] lui Avraam, prietenul Tău[e]? 8 Ei au locuit în ţară şi au zidit în ea un Lăcaş pentru Numele Tău, zicând: 9 «Dacă va veni asupra noastră vreo nenorocire, sabia, judecata, molima sau foametea, iar noi vom sta înaintea acestei Case şi înaintea Ta, căci Numele Tău este în Casa aceasta şi dacă, în strâmtorarea noastră, vom striga către Tine, atunci Te rugăm să ne asculţi şi să ne izbăveşti!» 10 Priveşte acum la amoniţi, la moabiţi şi la cei din muntele Seir, – în teritoriul cărora nu i-ai dat voie lui Israel să intre atunci când venea din ţara Egiptului, căci el i-a ocolit şi nu i-a nimicit, – 11 priveşte cum ne răsplătesc: ei vin să ne izgonească din moştenirea Ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire! 12 O, Dumnezeul nostru, oare nu-i vei judeca Tu? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care vine împotriva noastră! Noi nu ştim ce să ne facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi către Tine!“

13 Toţi bărbaţii din Iuda stăteau înaintea Domnului cu copilaşii, cu soţiile şi cu fiii lor. 14 Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării, peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, un levit dintre urmaşii lui Asaf. 15 El a zis: „Voi, toţi cei din Iuda, voi, locuitori ai Ierusalimului, şi tu, rege Iehoşafat, ascultaţi! Aşa vorbeşte Domnul: «Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi din cauza acestei mari mulţimi, căci lupta nu este a voastră, ci a lui Dumnezeu! (2 Cronici 20:1-15)

 

Fișă de studiu

Relatarea pentru săptămâna aceasta începe în 2 Cronici 20:2, prin cuvintele „după aceea…” Citește următoarele evenimente principale din timpul domniei lui Iosafat și notează diferitele aspecte ale conducerii lui.

2 Cronici 17:1-6           Prezentare generală

2 Cronici 17:7-10.       Iosafat numește căpetenii care să instruiască poporul lui Dumnezeu

2 Cronici 17:11-19.      Belșug și pace

2 Cronici 18:1-34.       Înfrângerea suferită alături de Ahab în lupta împotriva Ramotului din Galaad

2 Cronici 19:1,2.          Mustrarea și încurajarea din partea lui Iehu

2 Cronici 19:4-11.        Numirea judecătorilor pentru organizarea civilă

2 Cronici 20:16-29.     Victoria câștigată prin cântec

Care este versetul-cheie al studiului de săptămâna aceasta?

De care alte personaje biblice îți amintește Iosafat? De ce?

Care sunt cele mai importante trăsături specifice unui conducător, care se pot observa și la Iosafat?

Care a fost punctul lui slab?