[miercuri, 17 iunie]

Citește cu atenție rubrica Repere și subliniază expresiile-cheie din fiecare verset. Ce legătură există între aceste versete și experiența lui Ilie? Care pasaj îi este cel mai folositor unui tânăr? Ce pasaj poți aplica săptămâna aceasta în viața ta? De ce?

Repere

„Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum Îl cunosc Eu pe Tatăl; și Eu Îmi dau viața pentru oile Mele. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu și va fi o turmă și un Păstor.” (Ioan 10:14-16)

„Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află.” (Matei 7:13,14)

„Voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită.” (1 Petru 1:8)

„Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși; pier credincioșii dintre fiii oamenilor.” (Psalmii 12:1)

„Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” (Apocalipsa 14:12)