[marți, 16 iunie]

Citește pasajul din Profeți și regi de la rubrica Flash, în care se spune că, deși pare că prea puțini se gândesc la Dumnezeu, mulți oameni I s-au consacrat pentru totdeauna. Te ajută acest gând să îți reînnoiești credincioșia, devotamentul față de Dumnezeu? Dar pe membrii bisericii locale? Data viitoare când participi la un botez, adu-ți aminte că mai sunt încă mulți care nu s-au botezat, dar care Îl iubesc pe Dumnezeu.

„Există printre locuitorii pământului din toate țările oameni care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Asemenea stelelor cerului, care se văd numai noaptea, acești credincioși vor străluci atunci când întunericul va acoperi pământul și negură mare, popoarele. […] De aceea, nimeni să nu încerce să numere Israelul de astăzi, ci fiecare să aibă o inimă de carne, o inimă plină de compasiune și bunătate, o inimă care, asemenea inimii lui Hristos, caută mântuirea unei lumi pierdute.” (Profeți și regi, pp. 188, 189)