[duminică, 14 iunie]

Citește versetele de la secțiunea Caz în studiu, despre lupta lui Ilie, și răspunde la întrebările de la rubrica Fișă de studiu. Cum se explică starea în care se afla Ilie? Ce alte relatări din Scriptură înfățișează teme similare?

Caz în studiu

21 Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis: – Până când veţi mai şovăi[e] între două convingeri? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmaţi-L pe El, iar dacă Baal este Dumnezeu, urmaţi-l pe acesta! Poporul nu i-a răspuns nimic. 22 Apoi Ilie a zis poporului: – Eu sunt singurul care am rămas dintre profeţii Domnului, iar profeţii lui Baal sunt în număr de patru sute cincizeci.

9 A intrat într-o peşteră şi a petrecut noaptea acolo. Şi Domnul i-a vorbit astfel:– Ce faci tu aici, Ilie? 10 – Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul Oştirilor, a răspuns el, fiindcă israeliţii au încălcat legământul Tău, Ţi-au dărâmat altarele şi Ţi-au omorât profeţii cu sabia. Numai eu singur am mai rămas, iar ei încearcă să-mi ia şi mie viaţa. 11 – Ieşi şi stai înaintea Domnului pe munte, i-a spus Domnul, căci Domnul va trece pe acolo! Înaintea Domnului a venit un vânt mare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile, dar Domnul nu era în acest vânt. După acest vânt, a fost un cutremur de pământ, dar Domnul nu era în acest cutremur. 12 După acest cutremur, a venit un foc, dar Domnul nu era în acest foc; iar după acest foc, a venit un murmur suav. 13 Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la intrarea peşterii. Şi o voce i-a vorbit astfel: – Ce faci tu aici, Ilie? 14 – Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul Oştirilor, a răspuns el, fiindcă israeliţii au încălcat legământul Tău, Ţi-au dărâmat altarele şi Ţi-au omorât profeţii cu sabia. Numai eu singur am mai rămas, iar ei încearcă să-mi ia şi mie viaţa. 15 – Întoarce-te pe drumul pe care ai venit, i-a spus Domnul, şi du-te până la pustia Damascului. Când vei ajunge acolo, să-l ungi pe Hazael ca rege peste Aram. 16 Să-l ungi şi pe Iehu, fiul lui Nimşi, ca rege peste Israel, iar pe Elisei[c], fiul lui Şafat din Abel-Mehola, să-l ungi ca profet în locul tău. 17 Şi se va întâmpla că cel care va scăpa de sabia lui Hazael va fi omorât de Iehu, iar cel care va scăpa de sabia lui Iehu va fi omorât de Elisei. 18 Dar Mi-am păstrat în Israel şapte mii de bărbaţi, pe toţi aceia care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal[d] şi care nu l-au sărutat. (1 Regi 18:21,22; 19:9-18)

 

Fișă de studiu

  1. Citește pasajul și subliniază ideile noi pentru tine. Ce cuvinte, expresii sau teme se repetă?
  2. Subliniază părțile-cheie ale pasajului. Care este mesajul pe care Dumnezeu vrea să ni-l transmită prin intermediul acestei relatări?
  3. Ce emoții manifestă Ilie în această experiență?
  4. Există în acest fragment vreo făgăduință a cărei împlinire o poți cere?
  5. Ai ceva de învățat?
  6. Consideri că ai ceva de făcut? Ai vreo decizie de luat?
  7. Care sunt asemănările dintre experiența lui Ilie și experiența noastră, a celor care trăim în secolul XXI?
  8. Unii spun că oamenii care aud glasul lui Dumnezeu sunt considerați ciudați de lumea în care trăiesc. Ce alte personaje biblice au ascultat de glasul Domnului, și nu de glasul de care asculta toată lumea? (Exemple: Noe, Moise, Estera, David – s-a luptat cu uriașul, Daniel și tovarășii lui etc.)