[miercuri, 27 mai]

Citește Psalmii 139:7-10 de la rubrica Repere de săptămâna aceasta. Citește întregul psalm din Biblie ca să-ți dai seama la ce se referă David. Dumnezeu are grijă de oameni. El știe totul des- pre noi, chiar și câte fire de păr avem pe cap. Te simți mai bine când știi că Dumnezeu te iubește atât de mult? Caută un alt psalm în care este vorba despre dragostea și grija lui Dumnezeu față de noi.

Repere

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

„Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo; dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca.” (Psalmii 139:7-10)

„Și femeia i-a zis lui Ilie: «Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvân- tul Domnului în gura ta este adevăr!»” (1 Regi 17:24)

„Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii, și pe cei neascultători, la umblarea în în- țelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:17)

Mai face Dumnezeu astfel de lucruri astăzi? Dacă da, poți povesti o întâmplare asemănătoare? „Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăru- ință să nu plouă, și n-a plouat deloc în țară, trei ani și șase luni.” (Iacov 5:17)