[marți, 26 mai]

Rubrica Flash de săptămâna aceasta ne vorbește despre ce om extraordinar era Ilie.

„Cuvântul credinței și al puterii era pe buzele lui [Ilie] și întreaga lui viață era consacrată lucrării de reformă. Glasul lui era al celui care striga în pustie pentru a mustra păcatul și pentru a respinge valul răului. Dar, deși a venit la oameni ca mustrător al păcatului, solia lui le oferea leacul alinător din Galaad sufletelor bolnave de păcat ale tuturor acelora care doreau să fie vindecați.” (Profeți și regi, p. 119)

Când Dumnezeu îi dădea să transmită o solie, el o transmitea. După ani de zile, un alt profet avea să fie comparat cu el. Unii chiar credeau că este Ilie în persoană! Ioan Botezătorul predica în pustie, întorcând oamenii la Dumnezeu. El predica având un așa entuziasm, încât oamenii au început să se întrebe dacă nu cumva era Ilie.
Cum crezi că ar reacționa oamenii de astăzi față de un astfel de zel și entuziasm? Cunoști vreo persoană care manifestă atâta dragoste față de Dumnezeu și față de Împărăția Sa?