[miercuri, 20 mai]

Alege textul preferat de la rubrica Repere și rescrie-l în propriile cuvinte.

„Atunci, Isus le-a zis ucenicilor Săi: «Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă
urmeze.»” (Matei 16:24)

„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)

„Cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: «Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.»” (Faptele 2:40)

„Nebunul zice în inima lui: «Nu este Dumnezeu!» S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.” (Psalmii 14:1)

„Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:8)