[marți, 19 mai]

După ce s-a închinat la alți dumnezei, Israel a plonjat în apostazie. La rubrica Flash, Ellen White notează: „Numai puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu mai putea feri națiunea de distrugere totală.”
Ce idoli moderni ne împiedică să ne consacrăm lui Dumnezeu? Cum ne conduc ei la ruină? Ce face Dumnezeu astăzi pentru a ne oferi har și putere, ca să privim la El și să evităm dezastrul?

 

Flash

„Vai, cât de mult se pierduse din gloria lui Israel! Niciodată până atunci nu căzuse poporul ales atât de adânc în apostazie! Dintre «profeții lui Baal» erau «patru sute cincizeci de profeți», în afară de cei «patru sute de proroci ai Astarteei» (1 Regi 18:19). Numai puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu mai putea feri națiunea de distrugerea totală. Israel se despărțise de bunăvoie de Iehova; cu toate acestea, Domnul, în mila Sa, tânjea după aceia care fuseseră duși la păcat și era gata să le trimită unul dintre cei mai puternici proroci ai Săi, prin care mulți aveau să fie aduși la ascultare de Dumnezeul părinților lor.” (Profeți și regi, p. 116)